Шахматно поле

Ако (X, Y) и (P, Q) са координати на полета от шахматна дъска, то изведете 1 ако:

 • те не са съседни
 • те са съседни по диагонал
 • те са с различен цвят
 • в полето (X, Y) е разположен кон, той бие полето (P, Q)
 • в полето (X, Y) е разположен топ, той бие полето (P, Q)
 • в полето (X, Y) е разположена царица, тя бие полето (P, Q)
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Шахматно поле

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <ctype.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int y,q,m,n;  
  	char x,p;
  	cout << "wuwedi koordinatite na purwoto pole: ";
  	cin >>x>>y;
  	cout << "wuwedi koordinatite na wtoroto pole: ";
  	cin >>p>>q;
  	if ((abs(x-p)!=1)&&(abs(y-q)!=1))   // prowerka za susedni poleta
      cout << "poletata ne sa susedni"<<endl;
  	
  	if ((abs(x-p)==1)&&(abs(y-q)==1)) 
      cout << "poletata sa susedni po diagonal"<<endl;
    
    if (((x%2)==1)&&((y%2)==1)) m=1;  //prowerka za cveta na poletata
      else m=0;
      
    if (((p%2)==0)&&((q%2)==1)) n=0;
      else n=1;
    
    if (m!=n) 
      cout << "Poletata sa s razlichen cvqt "<<endl;
        else
         {
          if ((m==1)&&(n==1)) cout << "i dwete poleta sa cherni"<<endl;
      
          if ((m==0)&&(n==0)) cout << "i dwete poleta sa beli "<<endl;
         }
    if (islower(x))  //prowerka dali i dwete bukwi sa glawni
      x=toupper(x);
      
    if (islower(p)) 
      p=toupper(p);
          
    if (((abs(x-p)==2)&&(abs(y-q)==1))||((abs(x-p)==1)&&(abs(y-q)==2))) //prowerka za wuzmojni hodowe
      cout <<"Kon razpolojen w "<<x<<y<<" moje da bie poleto "<<p<<q<<endl;
    
    if ((x==p)||(y==q))
      cout <<"Top razpolojen w "<<x<<y<<" moje da bie poleto "<<p<<q<<endl;
    
    if (((x==p)||(y==q))||(abs(x-p)==abs(y-q)))
      cout <<"Carica razpolojena w "<<x<<y<<" moje da bie poleto "<<p<<q<<endl;
         
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <ctype.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int y,q,m,n;  
  	char x,p;
  	cout << "wuwedi koordinatite na purwoto pole: ";
  	cin >>x>>y;
  	cout << "wuwedi koordinatite na wtoroto pole: ";
  	cin >>p>>q;
  	if ((abs(x-p)!=1)||(abs(y-q)!=1))   // prowerka za susedni poleta
      cout << "poletata ne sa susedni"<<endl;
  	
  	if ((abs(x-p)==1)&&(abs(y-q)==1)) 
      cout << "poletata sa susedni po diagonal"<<endl;
    
    m=((x%2)==(y%2));  //prowerka za cveta na poletata
    n=((p%2)==(q%2));  
      
    if (m!=n) 
      cout << "Poletata sa s razlichen cvqt "<<endl;
        else
         {
          if ((m==1)&&(n==1)) cout << "i dwete poleta sa cherni"<<endl;
      
          if ((m==0)&&(n==0)) cout << "i dwete poleta sa beli "<<endl;
         }
    if (islower(x))  //prowerka dali i dwete bukwi sa glawni
      x=toupper(x);
      
    if (islower(p)) 
      p=toupper(p);
          
    if (((abs(x-p)==2)&&(abs(y-q)==1))||((abs(x-p)==1)&&(abs(y-q)==2))) //prowerka za wuzmojni hodowe
      cout <<"Kon razpolojen w "<<x<<y<<" moje da bie poleto "<<p<<q<<endl;
    
    if ((x==p)||(y==q))
      cout <<"Top razpolojen w "<<x<<y<<" moje da bie poleto "<<p<<q<<endl;
    
    if (((x==p)||(y==q))||(abs(x-p)==abs(y-q)))
      cout <<"Carica razpolojena w "<<x<<y<<" moje da bie poleto "<<p<<q<<endl;
         
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Поправих няколко грешки в програмата.

Вашият коментар