Умножаване на две цели числа

Да се въведат две цели четирицифрени числа и да демонстрира умножение между тях, като се представи като сбор от произведенията на всяка цифра от единия множител с другия множител. Например:

1234 х 1021
-----------
   1234
+  2468
+ 0000
+ 1234
-----------
 1259914
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Умножаване на две цели числа

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <iomanip.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b;
    cout << "wuwedi dwe chetirichisleni chisla: ";  
    cin>>a>>b;
    if (((a<=9999)&&(a>=1000))&&((b<=9999)&&(b>=1000)))
    {
      cout<<a<<" x "<<b<<endl;
      cout<<"__________"<<endl;
      cout<<setw(11)<<((a%10)*b)<<endl;
      cout<<"+"<<setw(9)<<((a%100/10)*b)<<endl;
      cout<<"+"<<setw(8)<<((a%1000/100)*b)<<endl;
      cout<<"+"<<setw(7)<<((a/1000)*b)<<endl;
      cout<<"__________"<<endl;
      cout<<setw(10)<<a*b<<endl;
    }
    else cout<<"Newalidni chisla\n";
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Gadget каза:
   
  #include <iomanip.h>
  
  int x,x1,x2,x3,x4,y;
    cout<<"Vavedete dve tzeli chisla(max 4-cifreni):"<<endl;
    cin>>x>>y;
    //Razdelqme chisloto na cifri
    x4=x/1000;
    x3=(x/100)%10;
    x2=(x/10)%10;
    x1=x%10;
    //Podrejdame operaciite
    cout<<setw(4)<<x<<" x "<<y<<endl;
    cout<<"-----------"<<endl;
    cout<<setw(10)<<x1*y<<endl;
    cout<<"+"<<setw(8)<<x2*y<<endl;
    cout<<"+"<<setw(7)<<x3*y<<endl;
    cout<<"+"<<setw(6)<<x4*y<<endl;
    cout<<"-----------"<<endl;
    cout<<setw(10)<<x*y<<endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
  
 3. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  int x,y,a,b,c,d;
  cout<<"Vavedi dve chisla (ot 1000 do 9999): ";
  cin>>x>>y;
  if (((x>=1000)&&(x<10000)&&(y>=1000)&&(y<10000))){
  	a=y/1000;
  	b=y/100%10;
  	c=y/10%10;
  	d=y%10;
  	cout<<x<<"x"<<y<<"="<<x*y<<endl;
  	cout<<endl;
  	cout<<setw(10)<<x*d<<endl;
  	  cout<<"+";
  	cout<<setw(8)<<x*c<<endl;
  	  cout<<"+";
  	cout<<setw(7)<<x*b<<endl;
  	  cout<<"+";
  	cout<<setw(6)<<x*a<<endl;
  	cout<<"----------"<<endl;
  	cout<<setw(10)<<x*y<<endl;
  }
  else cout<<"Nevalidni chisla."<<endl;
  
  
  	system("pause");
  	return 0;
  }
  

Вашият коментар