Цифри на число

Да се напише програма, която позволява да се въведе четирицифрено число и да се отпечата броят на четните и броят на нечетните цифри в него, както и сумата им.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Цифри на число

 1. Gadget каза:
   
  int x,x1,x2,x3,x4,br1,br2,sum1,sum2;
    cout<<"Vavedete chetiritzifreno chislo:"<<endl;
    cin>>x;
    //Razdelqme chisloto na tzifri
    x4=x/1000;
    x3=(x/100)%10;
    x2=(x/10)%10;
    x1=x%10;
    //Namirame broqt na chetnite
    br2=bool(x1%2==0)+bool(x2%2==0)+bool(x3%2==0)+bool(x4%2==0);
    //Namirame broqt na nechetnite
    br1=bool(x1%2==1)+bool(x2%2==1)+bool(x3%2==1)+bool(x4%2==1);
    //Namirame sumata na chetnite tzifri
    sum2=(bool(x1%2==0)*x1)+(bool(x2%2==0)*x2)+(bool(x3%2==0)*x3)+(bool(x4%2==0)*x4);
    //Namirame sumata na nechetnite tzifri
    sum1=(bool(x1%2==1)*x1)+(bool(x2%2==1)*x2)+(bool(x3%2==1)*x3)+(bool(x4%2==1)*x4);
    
    cout<<"\nBroqt na chetnite tzifri e: "<<br2;
    cout<<"\n\nBroqt na nechetnite tzifri e: "<<br1;
    cout<<"\n\nSumata na chetnite tzifri e: "<<sum2;
    cout<<"\n\nSumata na nechetnite tzifri e: "<<sum1<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return 0;
  
 2. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int x,a,b,c,d,ch,suma;
    cout<<"Vavedete chetiricifreno chislo: \n";
    cin>>x;
    if ((x>=1000)&&(x<=9999))
    {
      a=x/1000;
      b=(x/100)%10;
      c=(x/10)%10;
      d=x%10;
      
      suma=a+b+c+d;
      
      ch=a%2+b%2+c%2+d%2;
      
      cout<<"broqt na nechetnite e :"<<ch<<endl;
      cout<<"broqt na chetnite e :"<<4-ch<<endl;
      cout<<"sumata na nechetnite e: "<<a*(a%2)+b*(b%2)+c*(c%2)+d*(d%2)<<endl;
      cout<<"sumata na chetnite e: "<<suma-(a*(a%2)+b*(b%2)+c*(c%2)+d*(d%2))<<endl;
    }
    else cout<<"newalidno chislo\n";
    system("PAUSE");
    return 0;
  }
  
 3. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  int x,a,b,c,d,p,s,ch,br_ch,nech,br_nech; //ch-?????; nech-???????
  cout<<"Vavedi 4-cifreno chislo: ";
  cin>>x;
  cout<<endl;
  if ((x>=1000)&&(x<10000)) {
    a=x/1000;
    b=x/100%10;
    c=x/10%10;
    d=x%10;
    s=a+b+c+d;
    p=a*(a%2)+b*(b%2)+c*(c%2)+d*(d%2);
    
    br_nech=bool(a%2==1)+bool(b%2==1)+bool(c%2==1)+bool(d%2==1);
    br_ch=bool(a%2==0)+bool(b%2==0)+bool(c%2==0)+bool(d%2==0);
    
    cout<<"Broyat na chitnite cifri e: "<<br_ch<<endl;
    cout<<"Sumata na chetnite cifri e: "<<s-p<<endl;
    cout<<endl;
    cout<<"Broyat na nechetnite cifri e: "<<br_nech<<endl;
    cout<<"Sumata na nechetnite cifri e:"<<p<<endl;
  }
  else cout<<"Nevalidno chislo."<<endl;
  
    system("pause");
  	return 0;
  }
  

Вашият коментар