Фигури с числа

Да се отпечатат с числа следните фигури (само че не до 3, а до произволно N):

 1. 1 2 3
  1 2 3
  1 2 3
 2. 1 1 1
  2 2 2
  3 3 3
 3. 3 3 3
  2 2 2
  1 1 1
 4. 1 2 3
  1 2
  1
 5. 1 2 3 4
  4 3 2 1
  1 2 3 4
  4 3 2 1
 6. 1 0 1 0
  0 1 0 1
  1 0 1 0
  0 1 0 1
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

10 Responses to Фигури с числа

 1. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 1
     int n;
     cout<<"Vavedete chisloto n: ";
     cin>>n;
     for(int i=1;i<=n;i++){
     cout<<endl;
        for(int j=1;j<=n;j++)
        cout<<j<<" ";
      }
      cout<<endl;
   
 2. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 2
     int n;
     cout<<"Vavedete chisloto n: ";
     cin>>n;
     for(int i=1;i<=n;i++){
       cout<<endl;
        for(int j=1;j<=n;j++)
         cout<<i<<" ";
      }
      cout<<endl;
  
 3. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 3
  int n;
    cout<<"Vavedete chisloto n: ";
    cin>>n;
    for(int i=n;i>=1;i--){
      cout<<endl;
      for(int j=n;j>=1;j--)
       cout<<i<<" ";
      }
      cout<<endl;
  
 4. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 4
      int n;
      cout<<"Vavedete chisloto n: ";
      cin>>n;
      for(int i=1;n!=0;i++){
          cout<<endl;        
          for(int j=1;j<=n;j++)   
             cout<<j<<" ";
          n--;    
      }
      cout<<endl;
  
 5. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 5
      int n;
      cout<<"Vavedete chisloto n: ";
      cin>>n;
      
      for(int i=1;i<=n;i++){
      cout<<endl;      
        
          if(i%2==1){
           for(int j=1;j<=n;j++)
            cout<<j<<" ";
          }
          else{
            for(int j=n;j>=1;j--)
             cout<<j<<" ";
          }
                  
      }
      cout<<endl;
  
 6. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 6
      int n;
      cout<<"Vavedete chisloto n: ";
      cin>>n;
      
      for(int i=1;i<=n;i++){
      cout<<endl;      
        
          if(i%2==1){
           for(int j=1;j<=n;j++)
             cout<<j%2<<" ";
          }
          else{
            for(int j=n-1;j>=0;j--)
             cout<<j%2<<" ";
          }        
      }
      cout<<endl;
  
 7. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  	int n;
  cout<<"Vavedi chislo: ";
  cin>>n;
    //Първа задача:
  cout<<endl;
  cout<<"1. ";
  for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int k=1;k<=n;k++)
  	 cout<<k<<" ";
  	 for(int k=2;k<=n;k++)
       cout<<setw(4);
  	 cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
  cout<<endl;
    //Втора задача:
  cout<<setw(0);
  cout<<"2. ";
  for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int k=1;k<=n;k++)
  	 cout<<i<<" ";
  	 for(int i=2;i<=n;i++)
  	   cout<<setw(4);
     cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
  cout<<endl;
    //Трета задача:
  cout<<setw(0);
  cout<<"3. ";
  for(int i=n;i>=1;i--){
  	for(int k=n;k>=1;k--)
  	  cout<<i<<" ";
  	  for(int i=n-1;i>=1;i--)
  	   cout<<setw(4);
  	  cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
  cout<<endl;
    //Четвърта задача:
  cout<<setw(0);
  cout<<"4. ";
  for(int i=n;i>=1;i--){
    for(int k=1;k<=i;k++)
  	 cout<<k<<" ";
  	 for(int i=n;i>=2;i--)
  	   cout<<setw(4);
  	 cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
  cout<<endl;
    //Пета задача:
  cout<<setw(0);
  cout<<"5. ";
  for(int i=1;i<=n;i++){
  	if(i%2==1){
  	  for(int k=1;k<=n;k++)
  	   cout<<k<<" ";
  	   for(int i=2;i<=n;i++)
  			 cout<<setw(4);
  	  cout<<endl;
  	}
  	else{
  	  for(int k=n;k>=1;k--)
  	   cout<<k<<" ";
  	   for(int i=2;i<=n;i++)
  	   cout<<setw(4);
  	  cout<<endl;
  	}
  }
  cout<<endl;
  cout<<endl;
    //Шеста задача:
  cout<<setw(0);
  cout<<"6. ";
  for(int i=1;i<=n;i++){
    if(i%2==1){
     for(int k=1;k<=n;k++)
  	   cout<<k%2<<" ";
  	   for(int i=2;i<=n;i++)
  	    cout<<setw(4);
  	  }
    else {
  	 for(int k=2;k<=n+1;k++)
  	   cout<<k%2<<" ";
  	   for(int i=2;i<=n;i++)
  		  cout<<setw(4);
  	}
  	cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
  
  	system("pause");
  	return 0;
  }
  

Вашият коментар