Автоматичен суматор

Във файл има записани числа, по едно на ред. Да се напише програма, която прочита файла и сумира числата, после добавя във файла един ред с тирета и така получената сума.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Автоматичен суматор

 1. Данаил каза:
  program project2;
  var
   F: text;
   suma, chislo: integer;
  begin
   WriteLn('Chetene na faila...');
   Assign(F, 'chisla.txt');
   Reset(F);
   suma:= 0;
   while not EOF(F) do begin
    ReadLn(F, chislo);
    suma:= suma+chislo;
   end;
   Close(F);
   WriteLn('Zapis na sumata...');
   Append(F);
   WriteLn(F, '-----');
   WriteLn(F, Suma);
   Close(F);
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар