Извеждане на матрици***

Напишете програма, която създава следните квадратни матрици и ги извежда на екрана във форматиран вид. Размерът на матриците се въвежда от конзолата. Пример за (4,4):

clip_image021_thumb5

Задачата е взета от книгата „Въведение в Java“. Книгата е много добра за въведение в програмиране, има и други интересни задачи.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Извеждане на матрици***

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #define dolu 1
  #define dqsno 2
  #define gore 3
  #define lqwo 4
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"Strana na kwadratnata matrica: ";
    cin>>a;
    int matrix[a][a],r,k,x=1,n=a;
    int r_dqsno=n-1, r_lqwo=0, k_dolu=0, k_gore=n-1;
    int posoka=dolu;
    for (r=0; r<a; r++)
      for (k=0; k<a; k++)
        matrix[r][k]=0;
    while (x<=a*a)
    {
       switch (posoka){
          case (dolu): k=k_dolu++;
                 for ( r=0; r<n; r++ )
                 if (matrix[r][k]==0)
                 matrix[r][k]=x++;
                 posoka=dqsno;
                 break;
                        
          case (dqsno): r=r_dqsno--;
                 for ( k=0; k<n; k++)
                 if (matrix[r][k]==0)
                 matrix[r][k] = x++;
                 posoka=gore;
                 break;   
          
          case (gore): k=k_gore--;
                 for (r=n-1; r>=0; r--)
                 if (matrix[r][k]==0)
                 matrix[r][k]=x++;
                 posoka=lqwo;
                 break;
                
          case (lqwo): r=r_lqwo++;
                 for (k=n-1; k>0; k--)
                 if (matrix[r][k]==0)
                 matrix[r][k]=x++;
                 posoka=dolu;
                 break;
         }
       
    }
    for ( r=0; r<a;r++)
    {
      for ( k=0; k<a; k++)
      cout<<setw(3)<<matrix[r][k]<<" ";
      cout<<endl;
    }
        
         
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

  Решението на четвъртата (спирална) матрица.

  • Данаил каза:

   Браво за решението! И на мен четвъртата матрица най- ми привлече вниманието :-) Помисли има ли решение, при което ще намаляваш началото и краищата на циклите за посоките, така че да не се налага да имаш условна команда и да въртиш празни цикли. Но и това решение е много интересно. Макросите също са добра идея – помагат програмата да е по-ясна и разбираема.

Вашият коментар