Сума и произведение на числа до N

Да се направи функция, която пресмята сумата на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи функция, която пресмята произведението на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи програма, която позволява въвеждане на числo и отпечатва S=(1+2+3+…+N)/(1*2*3*…*N), като ползва функциите.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Сума и произведение на числа до N

 1. kaloyan каза:
  function Sum(n,suma,i:integer):integer;
   begin
   suma:=0;
    for i:=1 to n do
     suma:=suma+i;
   result:=suma;
   end;
  
  function Proizv(n,proizvedenie,i:integer):integer;
   begin
   proizvedenie:=1;
    for i:=1 to n do
     proizvedenie:=proizvedenie*i;
   result:=proizvedenie;
   end;
  
  VAR n,suma,proizvedenie,i:integer;
  BEGIN
  write('Vavedi N: '); readln(n);
  write('S=(');
  for i:=1 to n do
   if i<n then write(i,'+')
   else write(i,')/(');
  for i:=1 to n do
   if i<n then write(i,'*')
   else write(i,')=');
  writeln((Sum(n,suma,i)/Proizv(n,proizvedenie,i)):0:2);
  
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Вярно! С едно изключение – като параметри на функцията подаваме само онова, което тя е нужно да „знае“, за да си свърши работата или да върне резултат. Другото не е нужно да бъдат параметри, може да бъдат променливи, декларирани в самата функция – ето така:

    function Sum(n:integer):integer;
    var suma,i:integer
    begin
    suma:=0;
     for i:=1 to n do
      suma:=suma+i;
     result:=suma;
    end;
   
    function Proizv(n:integer):integer;
    var proizvedenie,i:integer
    begin
    proizvedenie:=1;
     for i:=1 to n do
      proizvedenie:=proizvedenie*i;
     result:=proizvedenie;
    end;
   
   VAR n,i:integer;
   BEGIN
   write('Vavedi N: '); readln(n);
   write('S=(');
   for i:=1 to n do
    if i<n then write(i,'+')
    else write(i,')/(');
   for i:=1 to n do
    if i<n then write(i,'*')
    else write(i,')=');
   writeln((Sum(n)/Proizv(n)):0:2);
   
   readln;
   END.

   Иначе интересно решение – гледам, че дори отпечатваш целия израз, който се пресмята :-)

Вашият коментар