(1+2+3)/(1*2*3)

Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+…+N)/(1*2*3*…*N)

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to (1+2+3)/(1*2*3)

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  /* Функция с рекурсия за намиране на факториала на N числа */
  int factorial(int n){    
    if (n==1)
    return n;
    return factorial(n-1)*n;
    }
    
    
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    double chastno,n;
    cout <<"Wuwedi krainoto chislo ";
    cin>>n;
    if (n<100)
      {
         chastno=(((n+1)/2)*n)/factorial(n); //Формула за сумата на първите N естествени числа
         cout<<"Izraza (1+2+3+...+n)/(1*2*3*...*n) e rawen na "<<chastno<<endl;
      }
    else cout<<"Newalidno chislo\n";
         
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Тук малко съм измамил като не съм ползвал цикъл. Използвах рекурсия в функцията за да се намери факториала на N числа. За сумата съм използвал математическа формула.

Вашият коментар