Къде е точката

Като се използва класа за точка от предната задача, да се напише програма, която позволява да се въведат координатите на две точки и отпечатва къде се намира всяка от тях – в някой квадрант, на оста X, на оста Y или в центъра на координатната система и дали двете точки съвпадат или не.

По желание: Класът първо да се постави във външна библиотека: декларацията на класа в хедър файла, а дефиницията на методите – в програмен файл със същото име. После тази потребителска библиотека да се използва за реализирането на програмата.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар