Колко цифрено е числото

Напишете програма, която позволява да се въведе число и проверява дали то едноцифрено, двуцифрено или трицифрено.

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

16 Responses to Колко цифрено е числото

 1. Simona Dimitrowa каза:
  program Project1;
  var
   chislo:integer;
   polojitelno_ednocifreno: boolean;
   otricatelno_ednocifreno: boolean;
   polojitelno_dvucifreno: boolean;
   otricatelno_dvucifreno: boolean;
   polojitelno_tricifreno: boolean;
   otricatelno_tricifreno: boolean;
  begin
   WriteLn ( 'Vuvedete chislo');
   ReadLn ( chislo);
   polojitelno_ednocifreno:= (chislo>=1)and(chislo<=9);
   otricatelno_ednocifreno:= (chislo>=-9)and(chislo<=-1);
    polojitelno_dvucifreno:= (chislo>=10)and(chislo<=99);
   otricatelno_dvucifreno:= (chislo>=-99)and(chislo<=-10);
    polojitelno_tricifreno:= (chislo>=100)and(chislo<=999);
   otricatelno_tricifreno:= (chislo>=-999)and(chislo<=-100);
   WriteLn('Chisloto e ednocifreno:',polojitelno_ednocifreno or otricatelno_ednocifreno);
   WriteLn('Chisloto e dvucifreno:',polojitelno_dvucifreno or otricatelno_dvucifreno);
   WriteLn('Chisloto e tricifreno:',polojitelno_tricifreno or otricatelno_tricifreno);
   ReadLn;
  end.  
 2. Габи каза:
  program ProjectG;
  var
   chislo:integer;
   polojitelno_ednocifreno: boolean;
   otricatelno_ednocifreno: boolean;
   polojitelno_dvucifreno: boolean;
   otricatelno_dvucifreno: boolean;
   polojitelno_tricifreno: boolean;
   otricatelno_tricifreno: boolean;
  begin
   WriteLn ( 'Vuvedete chislo');
   ReadLn ( chislo);
   polojitelno_ednocifreno:= (chislo>=1)and(chislo=-9)and(chislo=10)and(chislo=-99)and(chislo=100)and(chislo=-999)and(chislo<=-100);
   WriteLn('Chisloto e ednocifreno:',polojitelno_ednocifreno or otricatelno_ednocifreno);
   WriteLn('Chisloto e dvucifreno:',polojitelno_dvucifreno or otricatelno_dvucifreno);
   WriteLn('Chisloto e tricifreno:',polojitelno_tricifreno or otricatelno_tricifreno);
   ReadLn;
  end.  
 3. гери3 каза:

  [/pascal] program ProjectD;
  var
  chislo:integer;
  polojitelno_ednocifreno:boolean;
  otricatelno_ednocifreno:boolean;
  polojitelno_dvucifreno:bloolean;
  otricatelno_dvucifreno:bloolean;
  polojitelno_tricifreno:bloolean;
  otricatelno_tricifreno:bloolean;
  begin
  WriteLn(‘Vuvedi chislo ‘ );
  ReadLn(chislo);
  polojitelno_ednocifreno:=
  (chislo>=1)and(chislo=-9)and(chislo=10)and(chislo=-99)and(chislo=100)and(chislo=-999)and(chislo<=-100);
  WriteLn(‘Chisloto e ednocifreno:’,polojitelno_ednocifreno or otricatelno_ednocifreno);
  WriteLn(‘Chisloto e dvucifreno:’,polojitelno_dvucifreno or otricatelno_dvucifreno);
  WriteLn(‘Chisloto e tricifreno:’,polojitelno_tricifreno or otricatelno_tricifreno);
  ReadLn;
  end. [/pascal]

 4. Евгения Георгиева каза:

  program Project1;
  Var
  chislo:integer;
  ednocifreno:boolean;
  dvucifreno:boolean;
  tricifreno:boolean;
  begin
  Write ( ‘Vavedete chislo:’ ) ;
  ReadLn (chislo);
  ednocifreno:= (chislo9) and (chislo99) and (chislo<1000);
  WriteLn ( 'Dali e tricifreno:',tricifreno);
  ReadLn;
  end.

 5. Veselina каза:
   program Project1;
  var
   ednocifreno:boolean;
   dvucifreno:boolean;
   tricifreno:boolean;
   chislo:integer;
  begin
   Write (' Vavedete chislo: ');
   ReadLn (chislo);
   ednocifreno:=(chislo<=9);
   dvucifreno:=(chislo>=10) and (chislo<=99);
   tricifreno:=(chislo>=100) and (chislo<=999);
   WriteLn ('Vavedenoto chislo e ednocifreno:', ednocifreno);
   WriteLn ('Vavedenoto chislo e dvucifreno:',dvucifreno);
   WriteLn ('Vavedenoto chislo e tricifreno:', tricifreno);
   ReadLn;
  end. 
 6. гери3 каза:
  program ProjectD;
  var
  chislo:integer;
  polojitelno_ednocifreno:boolean;
  otricatelno_ednocifreno:boolean;
  polojitelno_dvucifreno:boolean;
  otricatelno_dvucifreno:boolean;
  polojitelno_tricifreno:boolean;
  otricatelno_tricifreno:boolean;
  begin
  WriteLn ('Vuvedi chislo ');
  ReadLn(chislo);
  polojitelno_ednocifreno:=(chislo>=1) and (chislo<=9);
  otricatelno_ednocifreno:=(chislo>=-9) and (chislo<=-1);
  WriteLn('Chisloto e ednocifreno:',polojitelno_ednocifreno or otricatelno_ednocifreno);
  WriteLn('Chisloto e dvucifreno:',polojitelno_dvucifreno or otricatelno_dvucifreno);
  WriteLn('Chisloto e tricifreno:',polojitelno_tricifreno or otricatelno_tricifreno);
  ReadLn;
  end. 
 7. xBlago каза:
  program project1;
  Var
  chislo:integer;
  ednocifreno:boolean;
  dvucifreno:boolean;
  tricifreno:boolean;
  begin
   Write ('Vavedete chislo: ');
   ReadLn(chislo);
   ednocifreno:= (chislo<=9);
   WriteLn('Dali e ednocifreno: ',ednocifreno);
   dvucifreno:= (chislo>=10) and (chislo<=99);
   WriteLn('Dali e dvucifreno: ',dvucifreno);
   tricifreno:= (chislo>=100) and (chislo<1000);
   WriteLn('Dali e tricifreno: ',tricifreno);
   Readln;
   end.
 8. verii каза:
  program project1;
  Var
   chislo:integer;
   ednocifreno:boolean;
   dvucifreno:boolean;
   tricifreno:boolean;
   begin
    Write('Vavedete chislo:');
    ReadLn (chislo);
    ednocifreno:=(chislo<=9);
    Writeln('dali e ednocifreno: ' ,ednocifreno);
    dvucifreno:=(chislo<=10) and (chislo<=99);
    Writeln ('dali e dvucifreno: ',dvucifreno);
    tricifreno:= (chislo>100) and (chislo<=1000);
    Writeln('dali e tricifreno: ' , tricifreno);
    ReadLn;
    end.
 9. andriyanova каза:
  program project1;
  var
   chislo: integer;
  dvucifreno: boolean;
  ednocifreno: boolean;
  tricifreno: boolean;
  begin
    Write ('Vavedete chislo:');
  Readln (chislo);
  dvucifreno:= (chislo>=10)and(chislo<=99);
  ednocifreno:= (chislo>=0)and(chislo<=9);
  tricifreno:= (chislo>=99)and(chislo<=999);
  WriteLn ('Chisloto e dvucifreno:', dvucifreno);
  WriteLn ('Chisloto e ednocifreno:', ednocifreno);
  WriteLn ('Chisloto e tricifreno:', tricifreno);
  ReadLn;
  end.
   
 10. maggieap каза:
  program Project1;
  var
  chislo: integer;
  ednocifreno: boolean;
  dvucifreno: boolean;
  tricifreno: boolean;
  begin
   Write ('Vavedete choslo:') ;
   ReadLn (chislo) ;
   ednocifreno:= (chislo>1) and (chislo<9);
   dvucifreno:= (chislo>10) and (chislo<99);
   tricifreno:= (chislo>100) and (chislo<999);
   WriteLn ('Chisloto e ednocifreno:', ednocifreno);
   WriteLn ('Chisloto e dvucifreno:', dvucifreno);
   WriteLn ('Chisloto e tricifreno:', tricifreno);
   ReadLn;
  end. 
  
 11. claudiavesi каза:

  program project1;
  var
  chislo : integer;
  dvucifreno:boolean;
  ednocifreno:boolean;
  tricifreno:boolean;
  begin
  Write (‘Vavedete chislo : ‘) ;
  Readln (chislo) ;
  dvucifreno := ( chislo>=10)and(chislo=0)and(chislo=99)and(chislo<=999);
  WriteLn (chisloto e dvucifreno:', dvucifreno);
  WriteLn (chisloto e ednocifreno:',ednocifreno);
  WriteLn (chisloto e tricifreno:', tricifreno);
  ReadLn;
  end.

Вашият коментар