* Функции за числа

Напишете функции, които:

  1. отпечатват числата от 1 до N, разделени с указан като параметър символ
  2. намират сумата на числата от 1 до N

С тяхна помощ направете програма, отпечатваща следното:

1
1  2
1  2  3
1  2  3  4
1  2  3  4  5

1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 3 + 4 = 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар