Лице и обиколка на кръг

Да се напише програма, съдържаща функции за пресмятане на лице и обиколка на кръг.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Лице и обиколка на кръг

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  function Lice(r:real):real;
  begin
  Result:=r*r*3.14;
  end;
  function Obikolka(r:real):real;
  begin
  Result:=r*2*3.14;
  end;
  var
   r: real;
  begin
   Write('Vavedete radius na krag:');
   ReadLn(r);
   WriteLn('Liceto na krag s takav radius e ', Lice(r):0:2);
   WriteLn('Dalginata na krag s takav radius e ', Obikolka(r):0:2);
   ReadLn;
  end. 
  
 2. Alya каза:
  program project1;
  
  function ObikolkaKrag(R:real):real;
  begin
   Result:= 2*R*3.14;
  end;
  function LiceKrag(R:real):real;
  begin
   Result:=3.14*R*R;
  end;
  var
   S,C,R:real;
  begin
   Write('Vavedete radius: ');
   ReadLn(R);
   C:= ObikolkaKrag(R);
   WriteLn('Obikolkata e:',C);
   S:= LiceKrag(R);
   WriteLn('Liceto e:',S);
   Readln;
  end.  
   
 3. viktoria каза:
  program Krag;
    function LiceKrag(r:real):real;
    var S:real;
    const pi=3.14 ;
    begin
    Result:=pi*r*r ;
    end;
  
   function ObikolkaKrag(r:real):real;
    var P:real;
    const pi=3.14;
   begin
    Result:=2*pi*r;
    end;
  var P,S,r:real;
  begin
   ReadLn(r);
   S:=LiceKrag(r);
   P:=ObikolkaKrag(r);
   WriteLn ('Liceto e: ',S:5:2);
   WriteLn ('Obkolkata e: ',P:5:2);
   ReadLn;
  end. 
  
 4. Виктория каза:
   
  program Project1;
  
  function LiceKrug(r: real):real;
  var
   S: real;
   const pi=3.14;
  begin
   Result:= pi*r*r;
  end;
  
  function ObikolkaKrug(r: real): real;
  var
   P: real;
   const pi=3.14;
  begin
   Result:= 2*pi*r;
  end;
  
  var
   S, P, r: real;
  begin
   Write('Vavedete r: ');
   ReadLn(r);
   P:=ObikolkaKrug(r);
   S:=LiceKrug(r);
   WriteLn('Liceto e: ',S :5:2);
   WriteLn('Obikolkata e: ',P :5:2);
   ReadLn;
  end. 
  
 5. Lubomira каза:
  program krug;
  
  function liceKrug(r:real):real;
  begin
  Result := pi*r*r ;
  end;
  
  function ObikolkaKrug(r:real):real ;
  begin
  Result:= 2*pi*r  ;
  end ;
  
  const
   pi=3.14 ;
  
  var
   P,S,r :real ;
  
  begin
  WriteLn('Vuvedete radius:') ;
  ReadLn(r) ;
  S:= LiceKrug(r) ;
  P:= ObikolkaKrug(r) ;
  WriteLn ('Liceto e : ',S:5:2) ;
  WriteLn ('Obikolkata e : ' ,P :5:2);
  ReadLn ;
  end.
  
                          
 6. Tsvetelin каза:
  program Project1;
  
  var S,R,P:Real;
  
  function ObikolkaKrug(R:Real):Real;
   const pi=3.14;
  begin
   Result:=2*pi*R;
  end;
  
  function LiceKrug(R:Real):Real;
   const pi=3.14;
  begin
   Result:=pi*R*R;
  end;
  
  begin
  Write('Enter R:');
  ReadLn(R);
  P:=ObikolkaKrug(R);
  S:=LiceKrug(R);
  WriteLn('P=',P:6:1);
  WriteLn('S=',S:6:1);
  ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар