Функции за сума и произведение на числа до N

Да се направи функция, която пресмята сумата на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи функция, която пресмята произведението на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи програма, която позволява въвеждане на числo и отпечатва S=(1+2+3+…+N)/(1*2*3*…*N), като ползва функциите.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Функции за сума и произведение на числа до N

 1. Данаил каза:
  program SumaIProizvedenie;
  
  // декларираме функциите, които ще ни трябват за решаването на задачата
  function SumaChisla(N: integer): integer;
  var
   Suma, i: integer; // това са променливи, които са необходими само на тази функция
  begin
   Suma:= 0;
   for i:= 1 to N do
    Suma:= Suma+i;
   Result:= Suma;
  end;
  
  function ProizvChisla(N: integer): integer;
  var
   P, i: integer; // това са променливи, които са необходими само на тази функция
  begin
   P:= 1;
   for i:= 1 to N do
    P:= P*i;
   Result:= P;
  end;
  
  var
   N: integer; // това са променливи, които са необходими само на главната програма
   S: real;
  begin
   Write('Vavedete N=');
   ReadLn(N);
   S:= SumaChisla(N)/ProizvChisla(N); // тук извикваме функциите
   WriteLn('S=', S:0:4);
   ReadLn;
  end.
  
 2. Виктория каза:
   
  program Project1;
  
  function Sumata(N: integer): integer;
  var
   suma, i: integer;
  begin
   suma:=0;
   for i:=1 to N do
    suma:= suma + i;
   Result:= suma;
  end;
  
  function Proizvedenie(N: integer): integer;
  var
   P, i: integer;
  begin
   P:=1;
   for i:= 1 to N do
    P:= P*i;
   Result:=P;
  end;
  
  var
   N: integer;
   S: real;
  begin
   Write('Vavedete N: ');
   ReadLn(N);
   S:= Sumata(N)/Proizvedenie(N);
   WriteLn('S=',S :5:2);
   ReadLn;
  end. 
  

Вашият коментар