Процедури за сума и произведение на числа до N

Да се направят процедури, които пресмятат сумата и произведението на числата до N, където N е подадено като параметър. Да се направи програма, която позволява въвеждане на числo и отпечатва стойността на израза 1+2+3+…+N и 1*2*3*…*N, като ползва процедурите.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Процедури за сума и произведение на числа до N

 1. Данаил каза:
  program SumaIProizvedenie;
  
  // декларираме процедурите, които ще ни трябват за решаването на задачата
  procedure SumaChisla(N: integer);
  var
   Suma, i: integer; // това са променливи, необходими само на тази функция
  begin
   Suma:= 0;
   for i:= 1 to N do
    Suma:= Suma+i;
   WriteLn('Sumata na chislata ot 1 do ', N, ' e ', Suma);
  end;
  
  procedure ProizvChisla(N: integer);
  var
   P, i: integer; // това са променливи, необходими само на тази функция
  begin
   P:= 1;
   for i:= 1 to N do
    P:= P*i;
   WriteLn('Proizvedenieto na chislata ot 1 do ', N, ' e ', P);
  end;
  
  // декларираме променливите, които ще ни трябват за решаването на задачата
  var
   N: integer; // това са променливи, необходими само на главната програма
  begin
   Write('Vavedete N=');
   ReadLn(N);
   SumaChisla(N);
   ProizvChisla(N);
   ReadLn;
  end.
  
 2. Alya каза:
   
  program Project1;
  
  procedure SumaChisla(N:integer);
  var
   Suma, chislo: integer;
  begin
   Suma:=0;
   for chislo:= 1 to N do
   Suma:=Suma+chislo;
   WriteLn('Sumata na chislata ot 1 do ',N,' e: ', suma);
  end;
  procedure ProizChisla(N:integer);
  var
   Proiz, chislo:integer;
   begin
    Proiz:=1;
    for chislo:=1 to N do
    Proiz:= Proiz*chislo;
    WriteLn('Proizvedenieto na chislata ot 1 do ',N,' e: ',Proiz);
   end;
  var
   N:integer;
  begin
  Write('Vavedete N: ');
  Readln(N);
  SumaChisla(N);
  ProizChisla(N);
  ReadLn;
  end.
   

Вашият коментар