Лице и обиколка на правоъгълник и квадрат

Да се напише програма, съдържаща функции за пресмятане на лице и обиколка на правоъгълник и квадрат. С тяхна помощ да се пресметне:

 • площта на имоти с форма на буквата L и П, с дължина и широчина 40 метра и дебелина на „линията“ на буквата 10 м
 • колко линейни метра мрежа ще са необходими за ограждането им
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Лице и обиколка на правоъгълник и квадрат

 1. Боряна каза:
  //дано да става, като изчисленията са така - за имоти с друг размер програмата
  //няма да работи
  program Project1;
  
  function LicePr(a,b:integer):integer;
  begin
  Result:=a*b;
  end;
  
  function ObikolkaPr(a,b:integer):integer;
  begin
  Result:=2*(a+b);
  end;
  
  function LiceKv(a:integer):integer;
  begin
  Result:=a*a;
  end;
  
  function ObikolkaKv(a:integer):integer;
  begin
  Result:=4*a;
  end;
  
  begin
   Write('Ploshta na imot s formata na bukva L e ');
   WriteLn(LiceKv(40)-LiceKv(30));
   Write('Neobhodima mrega (v metri): ');
   WriteLn((ObikolkaPr(40,10)-10)+(ObikolkaPr(30,10)-10));
   WriteLn;
  
   Write('Ploshta na imot s formata na bukva P (na kirilica) e ');
   WriteLn(LiceKv(40)-LicePr(20,30));
   Write('Neobhodima mrega (v metri): ');
   WriteLn(2*ObikolkaPr(40,10)+20);
   ReadLn;
  end.
  
  • Данаил каза:

   Браво, много добре! Да, добре си съобразила и това, че за имоти с други размери няма как това да работи. Виж коментарът ми към решението на Светли как може да стане така, че да работи и тогава.

 2. svetlieti каза:
  (*Да се напише програма, съдържаща функции за пресмятане на лице и обиколка на
  правоъгълник и квадрат. С тяхна помощ да се пресметне:
  площта на имоти с форма на буквата L и П, с дължина и
  широчина 40 метра и дебелина на „линията“ на буквата 10 м
  колко линейни метра мрежа ще са необходими за ограждането
  им*)
  
  program Project1;
  
   function Lice(a,b:integer):integer;
   begin
    if a=b then
      Result:=a*a
    else Result:=a*b;
   end;
  
   function Obikolka(a,b:integer):integer;
   begin
    if a=b then
      Result:=4*a
    else Result:=(2*a)+(2*b);
   end;
  
  var
   a,b,S1,S2,O1,O2 :integer;
  begin
   Writeln('Vavedi a i b:');
   Readln(a,b);
  
   (*площта на имот с форма L*)
   S1:=Lice(a,b)+Lice(30,b);
  
   (*площта на имот с форма П*)
   S2:=2*(Lice(a,b))+Lice(20,10);
  
   (*колко линейни метра мрежа ще са необходими
   за ограждането им*)
  
   (*площта на имот с форма L*)
   O1:=Obikolka(a,b)+2*30;
  
   (*площта на имот с форма П*)
   O2:=2*(Obikolka(a,b))+20;
  
   Writeln('Liceto na imot s forma L: ',S1);
   Writeln('Liceto na imot s forma P: ',S2);
   Writeln('Neobhodimi sa ',O1, ' metra mreja');
   Writeln('Neobhodimi sa ',O2, ' metra mreja');
   Readln;
  end.
  
  • Данаил каза:

   Браво, Светли, много добре! И добре си го коментирал! Но според мен няма нужда от командата if a=b then в двете функции – за компютърът е все едно дали ще смята a*a или a*b, а проверката на условието е още една команда, която той трябва да изпълнява, а и малко усложнява кода на програмата. Друго, което може да се отбележи, е или да укажеш a и b като твърди стойности, или където ти е 30 да е a-b, защото така както си го направил, ако въведа за a и b 50 и 20, програмата няма да смята вярно.

 3. Marin каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int Lice(int a, int b)
  {
   return a*b;
  }
  
  int Obikolka(int a, int b)
  {
   return 2*a+2*b;
  }
  
  int main() {
  
  cout<<"Lice L e"<<Lice(30,10)+(40,10)<<endl; // ????????? ?????? ?? L
  
  cout<<"Obikolka L e"<<Obikolka(40,10)+(30,10)<<endl; // ????????? ?????????? ?? L
  
  cout<<"Lice ? e"<<Lice(30,10)+(40,10)+(30,10)<<endl; // ????????? ?????? ?? ?
  
  cout<<"Obikolka ? ?"<<Obikolka(30,10)+(30,10)+(40,10)<<endl; // ????????? ?????????? ?? ?
  	
  	
   	return 0;
  }

Вашият коментар