Всички думи слети

Да се напише програма, която позволява да се въведе изречение от няколко думи и след това извежда всички думи слети.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Всички думи слети

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  var
   s: string;
   i: integer;
  begin
   WriteLn('Vavedete niakakvo izrechenie:');
   ReadLn(s);
   WriteLn;
   for i:=1 to Length(s) do
    if (s[i]=' ') then
    else Write(s[i]);
   WriteLn;
   WriteLn('Opsie, ima bug... Tazi greshka shte bade popravena sled praznicite.');
   ReadLn;
  end.
  
 2. Svetli каза:
  program Project1;
  var
   s:string;
   i:integer;
  begin
   Writeln('Vavedete izrechenie i to shte bude otpechtano slqto');
   Readln(s);
   Writeln;
  
   for i:= 1 to Length(s) do
    if s[i] = ' ' then
      Continue
    else
      Write(s[i]);
  
   Readln;
  end.
  

  Толкова време ми отне да се сетя за командата Continue.

 3. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var // декларираме променливи
   s: string; // за s присвояваме да бъде низ
   i: integer; // за i присвояваме да бъде от целочислен тип данни
  begin // начало
   WriteLn('Vavedete niakakvo izrechenie:'); // да изпише на екрана 'Въведете някакво изречение'
   ReadLn(s); // прочета s
   WriteLn; // изписва на нов ред
   for i:=1 to Length(s) do // за i присвояваме да бъде равно на 1 до дължината на низа s прави
    if (s[i]=' ') then // ако i от низа s е равно на ' ' тогава
    else Write(s[i]); // иначе изведи s[i]
   WriteLn; // извежда на нов ред
   WriteLn('Opsie, ima bug... Tazi greshka shte bade popravena sled praznicite.'); // извежда на нов ред 'Опси, има бъг...Тази грешка ще бъде поправена след празниците.'
   ReadLn; // прочита
  end. // край 

  – Зорница

 4. Димитър каза:
   program Project1; // Указване на началото на програмата
  var // Декларации за променливи
   s: string; // Поредица от символи
   i: integer; // Цяло число със знак и стойност
  begin // Начало на програмата
   WriteLn('Vavedete niakakvo izrechenie:'); // Отпечатва текста в скобите
   ReadLn(s); Прочита (s)
   WriteLn; // Нов ред
   for i:=1 to Length(s) do
    if (s[i]=' ') then // Ако (s[i]=' ') тогава
    else Write(s[i]); // В друг случай Отпечатва (s[i])
   WriteLn; Отпечатва стойност на променлива
   WriteLn('Opsie, ima bug... Tazi greshka shte bade popravena sled praznicite.'); // Отпечатва текста в скобите
   ReadLn; Прочита стойност на променлива
  end. // Край на програмата 
  • Данаил каза:

   „Поредица от символи“ означава „низ“ (или текст, на обикновен език)
   s[i] в случая означава i-тия поред символ от низа s, защото s e променлива от тип string, тоест низ
   WriteLn; отпечатва просто нов ред, защото след него няма никаква променлива
   ReadLn; просто чака да натиснем Enter, защото след него няма никаква променлива

Вашият коментар