Изтриване на 2 думи

Да се въведе текст и дума и да се изтрият първите две срещания на тази дума

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

14 Responses to Изтриване на 2 думи

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  var
   T, D: string;
   i, p, l: integer;
  begin
   //инициализиране
   WriteLn('Vavedete niakakav tekst.');
   ReadLn(T);
   Write('A sega vavedete niakakva duma: ');
   ReadLn(D);
   l:=Length(D);
  
   for i:=1 to 2 do begin //цикъл
    p:=Pos(D, T);     //намиране
    if p<>0 then     //ако я има
     Delete(T, p, l+1);  //изтриваме (l+1 символи, за да изтрия и паузата)
   end;
  
   WriteLn('Dumata ', D, ' beshe iztrita 2 pati ot texta. Eto kak izglezda:');
   WriteLn(T);
   ReadLn;
  end.
  
  • Данаил каза:

   Браво! Само едно питане – ако тази дума е част от друга дума, какво ще се случи – пробва ли?

  • zornitsa_mirela каза:
    program Project1;
   var //деклариране на променлива
    T, D: string; // T,D,което е низ
    i, p, l: integer;//i,p,l от целочислен тип
   begin //започваме
    //инициализиране
    WriteLn('Vavedete niakakav tekst.'); //отпечатва на екрана въведете някакъв текст
    ReadLn(T);//прочита T
    Write('A sega vavedete niakakva duma: ');//отпечатва на екрана а сега въведете някаква дума
    ReadLn(D); //прочита D
    l:=Length(D);//l присвоява дължината на низа D
   
    for i:=1 to 2 do begin // за i присвоява от 2 до започване на
     p:=Pos(D, T);     //p да присвоява позицията на D,T
     if p<>0 then     //ако я има тогава
      Delete(T, p, l+1);  //изтриваме (l+1 символи, за да изтрия и паузата)
    end; //край
   
    WriteLn('Dumata ', D, ' beshe iztrita 2 pati ot texta. Eto kak izglezda:');// отпечатва на екрана думата D беше изтрита 2 пъти от текста. Ето как изглежда
    WriteLn(T);//отпечатваме T на екрана
    ReadLn; //прочита го
   end.//край  

   -Мирела

 2. procsy каза:
   program Project1;
  var
   Text: string;
   duma: string;
   i: integer;
  begin
  //Въвеждаме текста и думата, която искаме да изтриеме
  Writeln('Vavedete daden tekst');
  Readln(Text);
  Writeln('Vavedete dadena duma ot teksta koqto izkate da iztriete');
  ReadLn(duma);
  //Търсиме думата в текста
  i:=Pos(duma,Text);
  //Изтриване на думата от текста ,ако я има
  Delete(Text,i,Length(duma));
  Writeln(Text);
  readln;
  
  end.       
 3. Боряна каза:

  обновено и подобрено

  program Project1;
  var
   T, D, D1: string;
   i, p, l, l1: integer;
  begin
   //инициализиране
   WriteLn('Vavedete niakakav tekst.');
   ReadLn(T);
   Write('A sega vavedete niakakva duma: ');
   ReadLn(D);
   l:=Length(D);
  
   //за да се предотврати изтриването на думата когато е част от друга дума
   D1:=Copy(D, 1, l)+' '; //копирам думата и прилепям към нея пауза (за да е цяла дума)
   l1:=Length(D1);
  
   for i:=1 to 2 do begin //цикъл
    p:=Pos(D1, T);     //намиране
    if p<>0 then     //ако я има
     Delete(T, p, l+1);  //изтриваме l+1 символи, за да изтрия и паузата
   end;
  
   WriteLn('Dumata ', D, ' beshe iztrita 2 pati ot texta. Eto kak izglezda:');
   WriteLn(T);
   ReadLn;
  end.
  
 4. Виктория каза:

  С Аля

   
  program Project1;
  var
   Text: string [100];
   duma: string [50];
   i,n : integer;
  begin
   // Въвеждаме текста и думата
   WriteLn('Vavedete text: ');
   ReadLn(text);
   WriteLn;
   WriteLn('Tursenata duma e: ');
   Readln(duma);
  
   // Намираме позицията на думата в текста
   For n:= 0 to 2 do begin
     i:= Pos(duma, Text);
   // Изтриваме думата, ако я има
     If i<>0 then
      delete (text,i,length(duma));
   end;
  
   WriteLn(Text);
   ReadLn;
  end.
   
 5. Lubomira каза:
  program Project1;
  var
  S:string;
  duma:string;
  i, t:integer;
  begin
  WriteLn('Vuvedete jelaniq ot vas tekst:');
  ReadLn(S);
  WriteLn('Vuvedete dumata koqto iskate da iztriete');
  ReadLn(duma);
  i:=Pos(duma,S);
  if i=0 then WriteLn('Tazi duma q nqma')
  else begin
  t:=Length(duma);
  Delete(S,i,t);
  end;
  WriteLn(S);
  ReadLn;
  end.
           
 6. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var // декларираме променливи
   Text: string [100]; // за текст въвеждаме да бъде низ
   duma: string [50]; // за дума въвеждаме да бъде низ
   i,n : integer; // за i и n въвеждаме да бъдат от целочислен тип
  begin // начало
   // Въвеждаме текста и думата
   WriteLn('Vavedete text: '); // Извежда на екрана на нов ред "Въведете текст: "
   ReadLn(text); // прочита текста
   WriteLn; // празен ред
   WriteLn('Tursenata duma e: '); // извежда на нов ред "Търсената дума е: "
   Readln(duma); // прочита думата
  
   // Намираме позицията на думата в текста
   For n:= 0 to 2 do begin // за n присвояваме от 0 до 2 да започне
     i:= Pos(duma, Text); // в i записваме позицията на думата в текста
   // Изтриваме думата, ако я има
     If i<>0 then // ако е намерило думата в текста, тогава
      delete (text,i,length(duma)); // изтрива от текста цялата дума
   end; // край
  
   WriteLn(Text); // да изведе на нов ред текста
   ReadLn; // прочита текста
  end. // край 

  – Зорница

 7. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var  // декларираме
  S:string; // S , което е низ
  duma:string;// дума , което също е низ
  i, t:integer; // i,t от целочислен тип
  begin //започваме
  WriteLn('Vuvedete jelaniq ot vas tekst:'); //отпечатва на екрана жъжедете желания от вас текст
  ReadLn(S);// прочита S
  WriteLn('Vuvedete dumata koqto iskate da iztriete'); //отпечатва на екрана въведете дума ,която искате да изтриете
  ReadLn(duma); //прочита думата
  i:=Pos(duma,S); //i присвоява да намери позицията на думата
  if i=0 then WriteLn('Tazi duma q nqma') // ако i е равно на 0 тогава отпечатва на екрана тази дума я няма
  else begin // иначе започва
  t:=Length(duma);//t да присвоява дължината на низа дума
  Delete(S,i,t);//изтрива S,i,t
  end;//край
  WriteLn(S); //отпечатваме на екрана S
  ReadLn; //прочита го
  end.//край   

  -Мирела

Вашият коментар