* Изтриване на думи

Да се въведе текст и дума и да се изтрият всички срещания на тази дума в текста

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to * Изтриване на думи

 1. Боряна каза:

  почти изцяло съм копирала предишната програма, само промених цикъла

  program Project1;
  var
   T, D: string;
   i, p, l: integer;
  begin
   //инициализиране
   WriteLn('Vavedete niakakav tekst.');
   ReadLn(T);
   Write('A sega vavedete niakakva duma: ');
   ReadLn(D);
   l:=Length(D);
  
   repeat         //цикъл
    p:=Pos(D, T);     //намиране
    if p<>0 then     //ако я има
     Delete(T, p, l+1); //изтриваме (l+1 символи, за да изтрия и паузата)
   until p=0;
  
   WriteLn('Dumata ', D, ' beshe iztrita ot texta. Eto kak izglezda:');
   WriteLn(T);
   ReadLn;
  end.
  
 2. Боряна каза:

  сега се усещам, че i-то е излишно, пропуснала съм да го изтрия

 3. Боряна каза:

  без момента с триене на паузата

  program Project1;
  var
   T, D: string;
   p, l: integer;
  begin
   //инициализиране
   WriteLn('Vavedete niakakav tekst.');
   ReadLn(T);
   Write('A sega vavedete niakakva duma: ');
   ReadLn(D);
   l:=Length(D);
  
   repeat         //цикъл
    p:=Pos(D, T);     //намиране
    if p<>0 then     //ако я има
     Delete(T, p, l); //изтриваме
   until p=0;
  
   WriteLn('Dumata ', D, ' beshe iztrita ot texta. Eto kak izglezda:');
   WriteLn(T);
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар