* Търсене и заместване на дума

Да се въведе текст, дума и друга дума и да се заместят всички срещания на първата дума в текста с втората.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to * Търсене и заместване на дума

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  var
   T, D1, D2: string;
   p, l: integer;
  begin
   //инициализиране
   WriteLn('Vavedete niakakav tekst.');
   ReadLn(T);
   Write('Sega vavedete niakakva duma: ');
   ReadLn(D1);
   l:=Length(D1);
   Write('A sega vavedete druga duma: ');
   ReadLn(D2);
  
   repeat         //цикъл
    p:=Pos(D1, T);    //намиране
    if p<>0 then begin  //ако я има
     Delete(T, p, l);  //изтриваме първата дума
     Insert(D2, T, p);  //и вмъкваме на неино място втората
    end;
   until p=0;       //докато няма повече тази дума
  
   WriteLn('Dumata ', D1, ' beshe zamenena v texta s ', D2, '. Eto kak izglezda:');
   WriteLn(T);
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар