Месечен архив: септември 2013

30 септември, понеделник

Извеждане на данни за човек / 2

Различни начин за извеждане на сумата на число / 1