Колко пъти първия масив се повтаря във втория**

Да се въведе масив от M елемента и после друг от N елемента. Да се отпечата колко пъти първия масив се повтаря във втория.

По желание***: Да се отпечатат всички части от първия масив, които се срещат поне веднъж във втория и колко пъти се повтарят.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар