Архив на категория:

24 октомври, сряда

Проверка дали е аритметична операция / ???

28 май, понеделник

Сума на нечетните числа – в три варианта / 10

16 май, сряда

Най-голямата и най-малката цифра на N числа / ???

Най-голямата и най-малката цифра / 4

Най-голямото и най-малкото число / 4

14 май, понеделник

Максимална цифра на число и сума от цифрите / 1

Броят на ненулевите от N числа / 3

Произведение на отрицателни и сума на ненулеви / 2

11 май, петък

Среден успех за срока (по предмет и въобще) / 2

Да се разложи число на прости делители / 2

Всички четирицифрени с поне две еднакви цифри и без 0 / 5

07 май, понеделник

Сумата от нечетните / 1

Произведение на 10 числа / 1

02 май, сряда

Числата и техните делители / 4

Трицифрени числа със сума на цифрите K / 1

Квадрати от числа / 7

23 април, понеделник

Цифри на число / 1

Три положителни / 8

Статистики за въведени числа до 0 / 3

19 април, четвъртък

Кратните на X преди и след Y / 1