Среден успех за срока (по предмет и въобще)

Да се напише програма, която позволява да се въведе брой предмети N. След това за всеки предмет позволява да се въведе името му и оценките по него (до въвеждане на 0), след което извежда средния успех по този предмет.

По желание: Да се направи програмата да извежда накрая и средния успех за срока (тоест сумата от средните оценки по всички предмети, разделена на броят им).

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Среден успех за срока (по предмет и въобще)

 1. kaloyan каза:
  VAR n,i,broi,obshto,ocenka : integer;
    sredno_srok,sredno_obshto,obshta_ocenka : real;
    predmet : string;
  BEGIN
  write('vavedi broq predmeti: '); readln(n);
  writeln;
  obshta_ocenka:=0;
    for i:=1 to n do
    begin
      write('vavedi imeto na predmeta: '); readln(predmet);
    obshto:=0;
    broi:=0;
      repeat
         write('vavedi ocenka: '); readln(ocenka);
         if ((ocenka<2) and (ocenka<>0) or (ocenka>6)) then writeln('ocenkata nemoje da bade ',ocenka)
         else
           obshto:=obshto+ocenka;
         if ((ocenka>=2) and (ocenka<=6)) then broi:=broi+1;
      until(ocenka=0);
    sredno_srok:=obshto/broi;
    writeln('srednata ocenka po ',predmet,' za sroka e ',sredno_srok:0:2);
    obshta_ocenka:=obshta_ocenka+sredno_srok;
    writeln;
    end;
    sredno_obshto:=obshta_ocenka/n;
    writeln('srednata ocenka po vsi4ki predmeti e ',sredno_obshto:0:2);
  readln;
  END.
  

Вашият коментар