Произведение на отрицателни и сума на ненулеви

Да се напише програма която позволява въвеждане на числа до въвеждане на 0 и извежда произведението на отрицателните числа и сумата от ненулевите.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Произведение на отрицателни и сума на ненулеви

 1. kaloyan каза:
  VAR chislo,proizvedenie,suma : integer;
  BEGIN
  suma:=0;
  proizvedenie:=1;
   repeat
    write('vavedi chislo: '); readln(chislo);
    if chislo<0 then proizvedenie:=proizvedenie*chislo;
    suma:=suma+chislo;
   until(chislo=0);
  
   writeln('proizvedenieto na otricatelnite chisla e ', proizvedenie);
   writeln('sumata na nenulevite chisla e ', suma);
  
  readln;
  END.  
  
 2. Lubomir Dizela каза:
   program project1;
  var
  chislo, pr, sum:integer;
  
  
  begin
  pr:=1;
  sum:=0;
  WriteLn('Za izvejdane na suma i proizvedenie - vuvedete 0!');
  repeat
  WriteLn('Vuvedete chislo: ');
  ReadLn(chislo);
   if chislo<0 then pr:=pr*chislo;
   if chislo<>0 then sum:=sum+chislo;
   WriteLn;
  until chislo=0;
   WriteLn ('Sumata e: ', sum);
   WriteLn ('Proizvedenieto e: ', pr);
   ReadLn;
  
  end.   

Вашият коментар