По-големи от средното

Да се напише програма, която позволява да се въведе число N и после масив от N числа и извежда броят и стойностите на тези от тях, които са по-големи от средното аритметично на елементите на масива.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to По-големи от средното

 1. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Да се напише програма, която позволява да се въведе число N и после масив от N числа и извежда
  //броят и стойностите на тези от тях, които са по-големи от средното аритметично на елементите на масива.
  int main(int argc, char** argv) {
  	int i=0;
  	int chisla[i];
  	int N;
  	double sredno=0;
  	int sum=0;
  	cin>>N;
  	for(i=0;i<N;i++)
  	{
  		cin>>chisla[i];
  		sum=sum+chisla[i];
  		sredno=sum/N;
  	}
  	cout<<"sumata na chislata e: "<<sum<<endl;
  	cout<<"srednoto aritmetichno e: "<<sredno<<endl;
  	for(i=0;i<N;i++)
  	{
  		if(chisla[i]>sredno)
  	{
  		cout<<"broqt i stoinostite po-golemi ot srednoto aritmetichno sa: ";
  		cout<<i<<"-"<<chisla[i]<<endl;
  	}
  	}
  	
  	return 0;
  }
 2. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
   
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Да се напише програма, която позволява да се въведе число N и после масив от N числа и извежда
  //броят и стойностите на тези от тях, които са по-големи от средното аритметично на елементите на масива.
  int main(int argc, char** argv) {
    int i;
    int chisla[i];
    int N;
    double sredno=0;
    double sum=0;
    int broi=0;
    cin>>N;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
      cin>>chisla[i];
      sum=sum+chisla[i];
    }
     sredno=sum/N;
    cout<<"sumata na chislata e: "<<sum<<endl;
    cout<<"srednoto aritmetichno e: "<<sredno<<endl;
    cout<<"stoinostite po-golemi ot srednoto aritmetichno sa: "<<endl;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
      if(chisla[i]>sredno)
    {
    	broi++;
      cout<<"["<<i<<"]"<<"="<<"{"<<chisla[i]<<"}"<<endl;
    }
    }
     cout<<"broqt na chislata po-golemi ot srednoto aritmetichno e: ";
     cout<<broi;

Вашият коментар