** Най-често срещано число

Да се въведат в целочислен масив n на брой случайни положителни двуцифрени числа и да се намери числото, което се среща най-често в масива и колко пъти се среща.

По желание:

да се отпечата статистика за това какви числа са въвеждани в масива и колко пъти е повторено всяко.  Например „въведени бяха 6 числа със стойност 11, 3 със стойност 75 със стойност 28, и т.н. 

Публикувано в СИП с етикети , . Постоянна връзка.

Вашият коментар