Ученици с дадена оценка

Да се напише програма, която позволява да се въведат от клавиатурата брой ученици и по една оценка за всеки от тях. След това при въвеждане на оценка отпечатва колко ученици имат тази оценка и кои номера са. Ако няма такива ученици, да се изведе подходящо съобщение.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

7 Responses to Ученици с дадена оценка

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  type
   Ocenki = record
    ime:string;
    no:integer;
    ocenka:real;
   end;
  var
   N:array[1..50] of Ocenki;
   Br,O,i:integer;
  
  begin
   Br:=0;
   Writeln('Vavedete kolko uchenici sa:');
   Readln(Br);
   Writeln;
  
   Writeln('Vavejdaite ime,nomer i ocenka, dokato ne signalizirame za krai');
   for i:= 1 to Br do begin
    Writeln;
    Write('Ime:');
    Readln(N[i].ime);
    Write('Nomer v klasa:');
    Readln(N[i].no);
    Write('Ocenka:');
    Readln(N[i].ocenka);
   end;
   Writeln('STOP');
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedete ocenka za sravnenie');
   Readln(O);
   Writeln;
  
   Writeln('Nomerata. koito imat ',O,' sa:');
   for i:= 1 to Br do begin
   if O = N[i].Ocenka then
     Writeln(N[i].no)
   else Writeln('Nqma nomera s takava ocenka');
   end;
  
   Readln;
  end. 
  
 2. Боряна каза:
   
  program Project1;
  type
   uchenik=record
    N: integer;
    O: integer;
   end;
  var
   A: array[1..100] of uchenik;
   i, P, Oc, br: integer;
  begin
   br:=0;
   Write('Vavedete broi uchenici: ');
   ReadLn(P);
  
   for i:= 1 to P do begin
    A[i].N:=i;
    Write('Vavedete ocenkata na uchenik nomer ', i, ': ');
    ReadLn(A[i].O);
   end;
  
   Write('Tazi informacia beshe poluchena. Sega vavedete ocenka, koiato shte tarsite: ');
   ReadLn(Oc);
   for i:=1 to P do
    if Oc=A[i].O then br:=br+1;
   WriteLn('Tazi ocenka sa izkarali ', br, ' uchenici.');
   if br<>0 then begin
    WriteLn('Nomerata na tezi uchenici sa:');
    for i:=1 to P do
     if Oc=A[i].O then WriteLn(A[i].N);
   end;
   ReadLn;
  end.
  
 3. Димитър каза:
   program Project1;
  type // Тип
   Ocenki = record // Оценки=рекорд
    ime:string; // Име на поредица от символи
    no:integer; // Няма цели числа
    ocenka:real; // Оценката е реално число
   end; // Край;
  var // Декларации за променливи
   N:array[1..50] of Ocenki; // Указва масив от оценки от 1 до 50
   Br,O,i:integer; // Br,O,i са цели числа
   
  begin // Начало на програмата
   Br:=0; // Броя=0
   Writeln('Vavedete kolko uchenici sa:'); // Отпечатва текста в скобите
   Readln(Br); // Прочита (Br)
   Writeln; // Отпечатва нов ред
   
   Writeln('Vavejdaite ime,nomer i ocenka, dokato ne signalizirame za krai'); // Отпечатва текста в скобите
   for i:= 1 to Br do begin // за i:= 1 до Br начало на блок от оператори
    Writeln; // Добавя нов ред
    Write('Ime:'); // Отпечатва текста в скобите
    Readln(N[i].ime); // Прочита стойността в скобите
    Write('Nomer v klasa:'); // Отпечатва текста в скобите
    Readln(N[i].no); // Прочита (N[i].no)
    Write('Ocenka:'); // Отпечатва текста в скобите
    Readln(N[i].ocenka); // Прочита (N[i].ocenka)
   end; // Край на програмата
   Writeln('STOP'); // Отпечатва ('STOP')
   Writeln; // Отпечатва нов ред
   
   Writeln('Vavedete ocenka za sravnenie'); // Отпечатва текста в скобите
   Readln(O); // Прочита (O)
   Writeln; // Отпечатва нов ред
   
   Writeln('Nomerata. koito imat ',O,' sa:'); // Отпечатва ('Nomerata. koito imat ',O,' sa:')
   for i:= 1 to Br do begin // за i:= 1 to Br нов блок от оператори
   if O = N[i].Ocenka then // Ако O = N[i].Ocenka тогава
     Writeln(N[i].no) // Отпечатва (N[i].no)
   else Writeln('Nqma nomera s takava ocenka'); // В друг случай отпечатва текста в скобиет
   end; // Край на програмата
   
   Readln; // Прочита стойностиет
  end. // Край. 
 4. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  //Да се напише програма, която позволява да се въведат от клавиатурата брой ученици и по една оценка за всеки от тях.
  //След това при въвеждане на оценка отпечатва колко ученици имат тази оценка и кои номера са.
  //Ако няма такива ученици, да се изведе подходящо съобщение.
  using namespace std;
  int main(int argc, char** argv) {
  	int N,i,ocenka[i],a;
  	cout<<"Vavedete broq na uchenicite "<<endl;
  	cin>>N;
  	for(i=1;i<N+1;i++)
  	{
  		cout<<"vavedete ocenkata na uchenika "<<endl;
  		cin>>ocenka[i];
  		cout<<"Nomer "<<i<<"-"<<ocenka[i]<<endl;
  	}
  	cout<<"Vavedete ocenka za sravnenie: "<<endl;
  	cin>>a;
  	for(i=1;i<N+1;i++)
  	{
  		if(ocenka[i]==a)
  		{
  			cout<<"Nomer"<<i<<"-"<<a<<endl;
  		}
  		else 
  		{
  			cout<<i<<" nomer ne e s takava ocenka"<<endl;
  		}
  	}
  	return 0;
  }
  • Данаил каза:

   Алекс, добре е, и вярно, но за „Няма такава оценка“ идеята е след цикъла да се изведе обобщено има ли такива ученици или не, а не за всеки. Прави се с една булева променлива флаг, решавали сме такива задачи.

 5. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
   
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  //Да се напише програма, която позволява да се въведат от клавиатурата брой ученици и по една оценка за всеки от тях.
  //След това при въвеждане на оценка отпечатва колко ученици имат тази оценка и кои номера са.
  //Ако няма такива ученици, да се изведе подходящо съобщение.
  using namespace std;
  int main(int argc, char** argv) {
    int N,i,ocenka[i];
  	int a;
    int broi=0;
    cout<<"Vavedete broq na uchenicite "<<endl;
    cin>>N;
    for(i=1;i<N+1;i++)
    {
      cout<<"vavedete ocenkata na uchenika "<<endl;
      cin>>ocenka[i];
      cout<<"Nomer "<<i<<"-"<<ocenka[i]<<endl;
    }
    cout<<"Vavedete ocenka za sravnenie: "<<endl;
    cin>>a;
    for(i=1;i<N+1;i++)
    {
      if(ocenka[i]==a)
      {
      	broi++;
      	cout<<i<<"-"<<ocenka[i]<<endl;
  		}
  		else
  		{
  			cout<<"nqma takava ocenka ";
  			return false;
  		}
  }
  cout<<"broq na uchenicite s takava ocenka e "<<broi<<endl;
    return 0;
  }

Вашият коментар