Информация за ученик

Да се напише програма, която позволява да се въведат в променлива от тип запис имената, адреса, класа и успеха за срока на ученик и да се отпечата:

  1. имената и успеха на ученика в прегледен вид
  2. текст на SMS за поръчка на такси за ученика (до домашния му адрес)
  3. дали има завършено основно образование или не
  4. дали ще се явява на поправителен
  5. подходящо интересно съобщение в зависимост от успеха му
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар