Архив на категория: 12в

03 март, вторник

Родословно дърво / 2

11 февруари, сряда

Извеждане на списък / ???

Премахване на числа / ???

Премахване на по-малките числа / 4

05 февруари, четвъртък

Числата, които са в указания диапазон / 2

04 февруари, сряда

По-големи от средното аритметично / 1

Сортиране чрез списъци / 2

Реализация на списък чрез структура / ???

20 януари, вторник

Обединяване на подредени редици от числа / 2

* Сортиране чрез опашки / 2

Отделно положителните, отделно отрицателните / 4

13 януари, вторник

Казвано ли е такова число? / 3

Числата в диапазона / 1

09 януари, петък

Извеждане на четните числа / 1

08 януари, четвъртък

Реализация на опашка / ???

16 декември, вторник

Броят на четните числа и отпечатване на останалите / 2

11 декември, четвъртък

Реализация на стек чрез масив / 1

Отпечатване на цифрите на число / 1

Извеждане в обратен ред / 1

09 декември, вторник

Числата, по-малки от последното / 1