Броят на четните числа и отпечатване на останалите

Да се въведат n числа и да се отпечата броят на тези от тях, които са четни и също така нечетните числа, които са били въведени.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Броят на четните числа и отпечатване на останалите

 1. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в стека
  const int N=50;
   
  // указател към върха на стека
  int br = 0;
   
  // масив за съхранение на елементите на стека
  int s[N];
   
  // инициализиране на стека
  void init(){
    br=0;
  }
   
  // проверка дали стека е празен
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
   
  // проверка дали стека е пълен
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
   
  // запис на стойността X в стека
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от стека
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
   
  // печат на стека
  void print() {
    for(int i=0;i<br;i++) {
    	cout<<s[i];
    	if(s[i+1]!=0) cout<<",";
  	}
  }
   
  int main(int argc, char** argv) {
    init();
   
  	int n;
    int ch;
    int br=0;
  	cout<<"Broi chisla: ";
    cin>>n;
    for(int i=1; i<=n; i++){
    	cin>>ch;
    	if(ch%2==0) br++;
    	else push(ch);
    }
    
  	cout<<"Broi na chetni: "<<br<<endl;
  	cout<<"Nechetni: ";
  	print();
  	cout<<endl;
     
    return 0;
  }

Вашият коментар