Реализация на стек чрез масив

По-долу е примерния код за една най-проста реализация на стек чрез масив:

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Реализация на стек чрез масив

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  // максимален брой елементи в стека
  const int N=50;
   
  // указател към върха на стека
  int br = 0;
   
  // масив за съхранение на елементите на стека
  int s[N];
   
  // инициализиране на стека
  void init()
  {
    br=0;
  }
   
  // проверка дали стека е празен
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
   
  // проверка дали стека е пълен
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
   
  // запис на стойността X в стека
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от стека
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
   
  // печат на стека
  void print() {
    cout<<"top: |"<<br<<"| stack: |";
    for(int i=0;i<br;i++) cout<<s[i]<<',';
    cout<<"| :-)"<<endl;
  }
   
  // демонстрация на стек
  int main(int argc, char** argv) {
  	// инициализиране
    init();
    print();
    // добавяне на елементи
    push(20);
    push(15);
    push(-3);
    print();
    // извличане на елемент
    int x;
  	pop(x);
  	print();
  	
  	return 0;
  }

Вашият коментар