Отпечатване на цифрите на число

Да се напише програма, която позволява да се въведе цяло число и после извежда цифрите му в реда, в който са въведени, разделени с интервал или тире.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Отпечатване на цифрите на число

 1. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в стека
  const int N=50;
   
  // указател към върха на стека
  int br = 0;
   
  // масив за съхранение на елементите на стека
  int s[N];
   
  // инициализиране на стека
  void init()
  {
    br=0;
  }
   
  // проверка дали стека е празен
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
   
  // проверка дали стека е пълен
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
   
  // запис на стойността X в стека
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от стека
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
    init();
    int ch;
    cout<<"Vavedi chislo: ";
    cin>>ch;
    while(ch!=0){
    	push(ch%10);
    	ch=ch/10;
    }
    
    while(!isEmpty()){
    	pop(ch);
    	cout<<ch;
    	if(!isEmpty()) cout<<',';
    }
    
    return 0;
  }

Вашият коментар