Извеждане на четните числа

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и след това извежда само четните от въведените.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Извеждане на четните числа

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=5;
   
  // указател към върха на опашката
  int head = 0;
  // указател към края на опашката
  int tail = 0;
   
  // масив за съхранение на елементите на опашката
  int s[N];
   
  // инициализиране на опашката
  void init()
  {
    head=0;
    tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
   
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty() {
    return head==tail;
  }
   
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull() {
    return ((tail+1)%N)==head;
  }
   
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[tail] = X;
      tail++;
      tail%=N;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      X = s[head];
      head++;
      head%=N;
    }
    return ok;
  }
   
  // печат на опашката
  void print() {
    cout<<endl<<"head: |"<<head<<"| tail: |"<<tail<<"|\nqueue: | ";
    if (head<=tail)
      for(int i=head;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    else {
      for(int i=head;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
      for(int i=0;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    }
    cout<<endl<<endl;
  }
   
  int main ( )
  {
  // инициализираме опашката
  init();
  // въвеждаме числата
  int N, chislo;
  cout<<"Vavedete N=";
  cin>>N;
  for(int i=0;i<N;i++) {
  	cout<<"Vavedete chislo "<<i+1<<"=";
  	cin>>chislo;
  	if(chislo%2==0) push(chislo);
  }
  // изведи четните числа от опашката
  cout<<"Chetnite chisla sa ";
  while(!isEmpty()) {
  	pop(chislo);
  	cout<<chislo<<" ";
  }
  cout<<endl; 
  return 0;
  }
  

Вашият коментар