Числата в диапазона

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и след това пита за диапазон и  отпечатва онези числа от въведените, които са в диапазона.

По желание:

 • Да се реши задачата в случая на въвеждане на числа до въвеждане на 0.
 • Да може да се въвежда диапазон (и съответно да се извеждат числата, които са в него) повече от веднъж.
Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Числата в диапазона

 1. kaloyan каза:

  Решението е от Калоян:

  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=5;
   
  // указател към върха на опашката
  int head = 0;
  // указател към края на опашката
  int tail = 0;
   
  // масив за съхранение на елементите на опашката
  int s[N];
   
  // инициализиране на опашката
  void init()
  {
    head=0;
    tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
   
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty() {
    return head==tail;
  }
   
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull() {
    return ((tail+1)%N)==head;
  }
   
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[tail] = X;
      tail++;
      tail%=N;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      X = s[head];
      head++;
      head%=N;
    }
    return ok;
  }
   
  int main ( ) {
  // инициализираме опашката
  init();
  int n, ch, min, max;
  cout<<"Broi chisla: ";
  cin>>n;
  for(int i=0; i<n; i++){
  	cin>>ch;
  	push(ch);
  }
  cout<<"Vavedete diapazon: ";
  cin>>min>>max;
  cout<<"Chisla v diapazona:"<<endl;
  while(!isEmpty()){
  	pop(ch);
  	if((ch>=min) && (ch<=max)) cout<<ch<<endl;
  }
  
  cout<<endl; 
  return 0;
  }

Вашият коментар