Казвано ли е такова число?

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и после пита за число и отпечатва „казвано е вече“, ако вече е въвеждано преди това.

По желание:

 1. Ако числото не е въвеждано дотогава, да изведе „ново число“
 2. Да позволи проверката да се прави за повече от едно числа (тоест например да въвеждаме числа до въвеждане на 0 и за всяко от тях да казваме имало ли го е в опашката или не).
Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Казвано ли е такова число?

 1. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=5;
   
  // указател към върха на опашката
  int head = 0;
  // указател към края на опашката
  int tail = 0;
   
  // масив за съхранение на елементите на опашката
  int s[N];
   
  // инициализиране на опашката
  void init()
  {
    head=0;
    tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
   
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty() {
    return head==tail;
  }
   
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull() {
    return ((tail+1)%N)==head;
  }
   
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[tail] = X;
      tail++;
      tail%=N;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      X = s[head];
      head++;
      head%=N;
    }
    return ok;
  }
   
  int main ( ) {
  // инициализираме опашката
  init();
  int n, ch, ch1;
  cout<<"Broi chisla: ";
  cin>>n;
  for(int i=0; i<n; i++){
  	cin>>ch;
  	push(ch);
  }
  cout<<"Za koe chislo da proverq? ";
  cin>>ch1;
  while(!isEmpty()){
  	pop(ch);
  	if(ch1==ch) {
  	
     cout<<"Kazano e veche!"<<endl; 
  break;
  }
  }
  
  cout<<endl; 
  return 0;
  }
 2. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
    
  using namespace std;
    
  using namespace std;
    
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=50;
    
  // указател към върха на опашката
  int head = 0;
  // указател към края на опашката
  int tail = 0;
    
  // масив за съхранение на елементите на опашката
  int s[N];
    
  // инициализиране на опашката
  void init()
  {
    head=0;
    tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
    
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty() {
    return head==tail;
  }
    
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull() {
    return ((tail+1)%N)==head;
  }
    
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[tail] = X;
      tail++;
      tail%=N;
    }
    return ok;
  }
    
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      X = s[head];
      head++;
      head%=N;
    }
    return ok;
  }
    
  int main ( ) {
  // инициализираме опашката
  init();
  int n, ch, ch1;
  
  cout<<"Broi chisla: ";
  cin>>n;
  for(int i=0; i<n; i++){
    cin>>ch;
    push(ch);
  }
  
  do{
  	cout<<"Za koe chislo da proverq? ";
  	cin>>ch1;
  	bool kazvano=false;
  	if(ch1==0) break;
  	else{
  		for(int i=0; i<n; i++){
  			pop(ch);
  			push(ch);
  			if(ch==ch1){
  				cout<<"Kavano e!"<<endl;
  				kazvano=true;
  				break;
  			}
  		}
  		if(!kazvano) cout<<"Ne e kazvano!"<<endl;
  	}
  } while(true);
  
   
  cout<<endl;
  return 0;
  }

Вашият коментар