Отделно положителните, отделно отрицателните

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и след това извежда първо само положителните, а после само отрицателните числа от въведените.

По желание: Да се реши задачата в случая на въвеждане на числа до въвеждане на 0.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Отделно положителните, отделно отрицателните

 1. kaloyan каза:

  С частта по желание :-)

  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
    
  using namespace std;
    
  using namespace std;
    
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=50;
    
  // указател към върха на опашката
  int head = 0;
  // указател към края на опашката
  int tail = 0;
    
  // масив за съхранение на елементите на опашката
  int s[N];
    
  // инициализиране на опашката
  void init()
  {
    head=0;
    tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
    
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty() {
    return head==tail;
  }
    
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull() {
    return ((tail+1)%N)==head;
  }
    
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[tail] = X;
      tail++;
      tail%=N;
    }
    return ok;
  }
    
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      X = s[head];
      head++;
      head%=N;
    }
    return ok;
  }
    
  int main ( ) {
  // инициализираме опашката
  init();
  int ch, br=0;
  
  //въвеждаме числата
  cout<<"Vavedete chisla(0 za krai)"<<endl;
  do{
  	cin>>ch;
  	if(ch==0) break;
  	else {
  		push(ch);
  		br++;
  	}
  }
  while(true);
  
  //извеждаме положителните
  cout<<"Polojitelni:"<<endl;
  for(int i=0; i<br; i++){
  	pop(ch);
  	if(ch>0) cout<<ch<<endl;
  	else push(ch);//ако числото е отрицателно го връщаме в опашката
  }
  
  //извеждаме цялата опашка(в нея са останали само отрицателните числа)
  cout<<"Otricatelni:"<<endl;
  while(!isEmpty()){
  	pop(ch);
  	cout<<ch<<endl;
  }
   
  cout<<endl;
  return 0;
  }
 2. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=50;
  
  // указател към върха на опашката
  int head = 0;
  // указател към края на опашката
  int tail = 0;
  
  // масив за съхранение на елементите на опашката
  int s[N];
  
  // инициализиране на опашката
  void init()
  {
  head=0;
  tail=0;
  for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
  
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty() {
  return head==tail;
  }
  
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull() {
  return ((tail+1)%N)==head;
  }
  
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X)
  {
  bool ok = !isFull();
  if (ok){
  s[tail] = X;
  tail++;
  tail%=N;
  }
  return ok;
  }
  
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X)
  {
  bool ok = !isEmpty();
  if (ok) {
  X = s[head];
  head++;
  head%=N;
  }
  return ok;
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	// инициализираме опашката
  	init();
  	// въвеждаме числата
  	int N, chislo;
  	cout<<"Vavedete broq na chislata "<<endl;
  	cin>>N;
  	for(int i=0;i<N;i++) {
  		cout<<"Vavedete chislo "<<endl;
  		cin>>chislo;
  		push(chislo);
  
  	}
  	//извеждане на положителните числа
  	cout<<"Polojitelnite chisla sa: "<<endl;
  	for(int i=0; i<N; i++){
  		pop(chislo);
  		if(chislo>0) 
  			cout<<chislo<<endl;
  		else push(chislo);
  	}
    //извеждане на отрицателните числа
    cout<<"Otricatelnite chisla sa: "<<endl;
    while(!isEmpty()){
  		pop(chislo);
  		cout<<chislo<<endl;
  		
    }
  	cout<<endl;
  	return 0;
  }

Вашият коментар