* Сортиране чрез опашки

Като се използват структури от данни от тип „опашка“, да се изведат в нарастващ ред N на брой положителни числа, въведени в случаен ред.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to * Сортиране чрез опашки

 1. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
    
  using namespace std;
    
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=50;
    
  struct opashka {
    // указател към върха на опашката
    int head = 0;
    // указател към края на опашката
    int tail = 0;
    // масив за съхранение на елементите на опашката
    int s[N];
  };
  
  // инициализиране на опашката
  void init(opashka &q)
  {
    q.head=0;
    q.tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) q.s[i]=0;
  }
    
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty(const opashka &q) {
    return q.head==q.tail;
  }
    
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull(opashka &q) {
    return ((q.tail+1)%N)==q.head;
  }
    
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X, opashka &q)
  {
    bool ok = !isFull(q);
    if (ok){
      q.s[q.tail] = X;
      q.tail++;
      q.tail%=N;
    }
    return ok;
  }
    
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X, opashka &q)
  {
    bool ok = !isEmpty(q);
    if (ok) {
      X = q.s[q.head];
      q.head++;
      q.head%=N;
    }
    return ok;
  }
    
  int main ( ) {
  opashka a,b;
  // инициализираме опашките
  init(a);
  init(b);
  
  int n,x;
  
  cout<<"Broi chisla: ";
  cin>>n;
  cout<<"Vavedi chislata:"<<endl;
  for(int i=0; i<n; i++){
    cin>>x;
    push(x,a);
  }
  
  while(!isEmpty(a)){
  	pop(x,a);
  	int min=x;
    for(int i=0; i<n-1; i++){
      pop(x,a);
      if(x<min){
        push(min,a);
        min=x;
      } else push(x,a);
    }
    push(min, b);
    n--;
  }
  
  cout<<endl;
  //Отпечатваме опашка b
  while(!isEmpty(b)){
    pop(x, b);
    cout<<x<<endl;
  }
  
  cout<<endl;
  return 0;
  } 

Вашият коментар