Обединяване на подредени редици от числа

Да се позволи въвеждането на две редици от по N цели числа, подредени в нарастващ ред. Да се изведе обединената редица, съдържаща всички числа от двете редици, отново подредени по нарастващ ред.

По желание: Да се реши задачата, ако не е известно колко числа има в първите две редици.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Обединяване на подредени редици от числа

 1. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
     
  using namespace std;
     
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=50;
     
  struct opashka {
    // указател към върха на опашката
    int head = 0;
    // указател към края на опашката
    int tail = 0;
    // масив за съхранение на елементите на опашката
    int s[N];
  };
   
  // инициализиране на опашката
  void init(opashka &q)
  {
    q.head=0;
    q.tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) q.s[i]=0;
  }
     
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty(const opashka &q) {
    return q.head==q.tail;
  }
     
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull(opashka &q) {
    return ((q.tail+1)%N)==q.head;
  }
     
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X, opashka &q)
  {
    bool ok = !isFull(q);
    if (ok){
      q.s[q.tail] = X;
      q.tail++;
      q.tail%=N;
    }
    return ok;
  }
     
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X, opashka &q)
  {
    bool ok = !isEmpty(q);
    if (ok) {
      X = q.s[q.head];
      q.head++;
      q.head%=N;
    }
    return ok;
  }
     
  int main ( ) {
  opashka a,b,c;
  // инициализираме опашките
  init(a);
  init(b);
  init(c);
  
  int x;
  int y;
  
  cout<<"Vavedi stoinostite na purvata opashka(0 za krai)"<<endl;
  do{
  	cin>>x;
  	if(x==0) break;
  	push(x,a);
  } while(true);
  
  cout<<"Vavedi stoinostite na vtorata opashka(0 za krai)"<<endl;
  do{
  	cin>>x;
  	if(x==0) break;
  	push(x,b);
  } while(true);
  
  
  bool pushed_x=true, pushed_y=true;
  
  while(!isEmpty(a) || !isEmpty(b)){	
  	if(!isEmpty(a)) 
  		if(pushed_x) pop(x,a);
  			
  	if(!isEmpty(b))
  		if(pushed_y) pop(y,b);
  	
  	if(x!=0 && y!=0)
  		if(x<y){
  			push(x,c);
  			x=0;
  			pushed_x=true;
  			pushed_y=false;
  			
  		} else {
  			push(y,c);
  			y=0;
  			pushed_y=true;
  			pushed_x=false;
  		}
  	else
  	if(x!=0 && y==0) {
  		push(x,c);
  		pushed_x=true;
  		pushed_y=false;
  	} else
  	if(x==0 && y!=0) {
  		push(y,c);
  		pushed_y=true;
  		pushed_x=false;
  	}
  }
  
  /*
  Ако е останало число, което не е добавено към опашка C, 
  обаче опашка A и B са празни(цикъла по-горе няма да се 
  изпълни) - тук го добавяме
  */
  if(!pushed_x && x!=0) push(x,c);
  if(!pushed_y && y!=0) push(y,c);
  
  
  cout<<endl;
  while(!isEmpty(c)){
    pop(x, c);
    cout<<x<<endl;
  }
   
  cout<<endl;
  return 0;
  }
  • Данаил каза:

   Браво – избрал си да реализираш и допълнителното условие :-) Хубаво си се сетил, че опашките няма как да съдържат 0 и че едната може доста да изчаква другата. Но ти е ненужно усложнен кода и няма коментари – ще го дообсъдим в часа.

Вашият коментар