Родословно дърво

Да се напише програма, която позволява да се въведе родослово дърво (като показаното на схемата) и след това отпечатва:

 1. родословно дървоимето на всеки човек и неговите родители
 2. предците ни по бащина линия и тези по майчина
 3. всички предци – мъже и всички предци – жени
 4. всичките ни предци, чиито родители не са ни известни
 5. има ли в рода ни човек с дадено име (например Ана)
 6. цялата ни фамилия, като имената на хората са изредени с запетаи
 7. цялата ни фамилия, като се започне от най-възрастните
 8. цялата ни фамилия в реда: майка, баща, син
 9. цялата ни фамилия в реда: майка, син, баща
 10. всичките ни предци, за които знаем родителите
 11. за колко поколения назад имаме информация
 12. дали двама души са мъж и жена
 13. дали двама души са баща и син
 14. дали един човек е наследник на друг
Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Родословно дърво

 1. Данаил каза:

  Ето кодът с примерно решение на точки 1-5, който можете да използвате за отправна точка:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <string.h>
   
  using namespace std;
   
  // структура, която съхранява данните за един елемент
  struct tree {
    char ime[20];
    tree* parent;
    tree* left;
    tree* right;
  };
   
  // добавя елемент в дървото
  tree* insert_tree(char ime[],
           tree* parent,
           tree* left, 
           tree* right) {
    tree* p;
   
    p = new tree;
    p->parent = parent;
    p->left = left;
    if (left) left->parent = p;
    p->right = right;
    if (right) left->parent = p;
    strcpy(p->ime, ime);
     
    return p;
  }
   
  // търсене на стойност в дървото
  tree* search_tree(tree* t, char ime[]) {
    // ако няма дърво, няма какво да търсиме
    if (t == NULL) return NULL;
    // ако сме попаднали на точният елемент - също
    if (strcmp(t->ime, ime) == 0) return t;
    // търсим в едното, после в другото поддърво
    tree* p = search_tree(t->left, ime);
    if (p) return p;
    else return search_tree(t->right, ime);
  }
   
  // изтриване на цялото дърво
  void delete_tree(tree* &t) {
    // ако няма дърво, няма какво да изтриваме
    if (t == NULL) return;
    // изтриваме поддърветата
    delete_tree(t->left);
    t->left=NULL;
    delete_tree(t->right);
    t->right=NULL;
    // изтриваме самият елемент
    delete t;
    t=NULL;
  }
   
  // отпечатване на всеки елемент и неговите родители
  void print_tree_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на човека
    cout<<t->ime;
    // отпечатваме наследниците му (за задачата там съхраняваме родителите му)
    if (t->left) cout<< " Bashta: "<<t->left->ime;
    if (t->right) cout<< " Maika: "<<t->right->ime;
    cout<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_tree_children(t->left);
    print_tree_children(t->right);
  }
  
  
  // отпечатване на всеки елемент от дървото
  void print_tree(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на човека
    cout<<t->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_tree(t->left);
    print_tree(t->right);
  }
  
  // отпечатване на наследниците отляво
  void print_left_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на наследниците отляво
    if (t->left) cout<< t->left->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_left_children(t->left);
    print_left_children(t->right);
  }
   
  // отпечатване на наследниците отдясно
  void print_right_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на наследниците отдясно
    if (t->right) cout<< t->right->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_right_children(t->left);
    print_right_children(t->right);
  }
  
  // отпечатване на листата
  void print_no_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // ако елемента е листо, отпечатваме го
    if ((t->left==NULL)&&(t->right==0)) cout<< t->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_no_children(t->left);
    print_no_children(t->right);
  }
   
  int main()
  {
    // създаваме празно дърво
    tree* t = NULL;
     
    // попълваме елементите в него
    t = insert_tree("Georgi", NULL,
        insert_tree("Ivan", NULL,
         insert_tree("Andrei", NULL, NULL, NULL),
         insert_tree("Ana", NULL, NULL, NULL)
        ), 
        insert_tree("Maria", NULL,
         insert_tree("Boyan", NULL, NULL, NULL),
         insert_tree("Tereza", NULL, NULL, NULL)
        ) 
      );
    // отпечатваме дървото
    cout<<"VSEKI ZAEDNO S NEGOVITE RODITELI:";
    print_tree_children(t);
  
    
    cout<<"\nRODITELI PO BASHTINA LINIA:\n";
    print_tree(t->left);
    cout<<"\nRODITELI PO MAICHINA LINIA:\n";
    print_tree(t->right);
  
    cout<<"\nRODITELI MAJE:\n";
    print_left_children(t);
    cout<<"\nRODITELI JENI:\n";
    print_right_children(t);
  
    cout<<"\nBEZ RODITELI:\n";
    print_no_children(t);
  
    cout<<"\nTARSENE NA ANA:\n";
    if(search_tree(t, "Ana"))
     cout<<"V roda vi ima Ana.\n";
    else cout<<"V roda vi niama Ana.\n";
    
    // освобождаваме заеманата памет
    delete_tree(t);
     
   
    return 0;
  }
 2. kaloyan каза:

  До 10 точка

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <string.h>
    
  using namespace std;
    
  // структура, която съхранява данните за един елемент
  struct tree {
    char ime[20];
    tree* parent;
    tree* left;
    tree* right;
  };
    
  // добавя елемент в дървото
  tree* insert_tree(char ime[],
           tree* parent,
           tree* left,
           tree* right) {
    tree* p;
    
    p = new tree;
    p->parent = parent;
    p->left = left;
    if (left) left->parent = p;
    p->right = right;
    if (right) left->parent = p;
    strcpy(p->ime, ime);
     
    return p;
  }
    
  // търсене на стойност в дървото
  tree* search_tree(tree* t, char ime[]) {
    // ако няма дърво, няма какво да търсиме
    if (t == NULL) return NULL;
    // ако сме попаднали на точният елемент - също
    if (strcmp(t->ime, ime) == 0) return t;
    // търсим в едното, после в другото поддърво
    tree* p = search_tree(t->left, ime);
    if (p) return p;
    else return search_tree(t->right, ime);
  }
    
  // изтриване на цялото дърво
  void delete_tree(tree* &t) {
    // ако няма дърво, няма какво да изтриваме
    if (t == NULL) return;
    // изтриваме поддърветата
    delete_tree(t->left);
    t->left=NULL;
    delete_tree(t->right);
    t->right=NULL;
    // изтриваме самият елемент
    delete t;
    t=NULL;
  }
    
  // отпечатване на всеки елемент и неговите родители
  void print_tree_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на човека
    cout<<t->ime;
    // отпечатваме наследниците му (за задачата там съхраняваме родителите му)
    if (t->left) cout<< " Bashta: "<<t->left->ime;
    if (t->right) cout<< " Maika: "<<t->right->ime;
    cout<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_tree_children(t->left);
    print_tree_children(t->right);
  }
   
   
  // отпечатване на всеки елемент от дървото
  void print_tree(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на човека
    cout<<t->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_tree(t->left);
    print_tree(t->right);
  }
   
  // отпечатване на наследниците отляво
  void print_left_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на наследниците отляво
    if (t->left) cout<< t->left->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_left_children(t->left);
    print_left_children(t->right);
  }
   
  // отпечатване на наследниците отдясно
  void print_right_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме името на наследниците отдясно
    if (t->right) cout<< t->right->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_right_children(t->left);
    print_right_children(t->right);
  }
   
  // отпечатване на листата
  void print_no_children(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // ако елемента е листо, отпечатваме го
    if ((t->left==NULL)&&(t->right==0)) cout<< t->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_no_children(t->left);
    print_no_children(t->right);
  }
  
  // отпечатване на цялата ни фамилия, като имената на хората са изредени с запетаи
  void print_all_zapetai(tree* t, bool first) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме имената
    if (first) {
      cout<< t->ime <<", ";
      first=false;
    }
    if (t->left) cout<< t->left->ime <<", ";
    if (t->right) cout<< t->right->ime <<", ";
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_all_zapetai(t->left, first);
    print_all_zapetai(t->right, first);
  }
  
  // отпечатване на цялата ни фамилия, като се започне от най-възрастните
  void print_all_vazrastni(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_all_vazrastni(t->left);
    print_all_vazrastni(t->right);
    // отпечатваме имената
    if (t->left) cout<< t->left->ime <<", ";
    if (t->right) cout<< t->right->ime <<", ";
    if (t->left != 0 && t->right != 0) cout<<t->ime;
  }
  
  // отпечатване на цялата ни фамилия(майка, баща, син)
  void print_all_mbs(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме имената
    if (t->right) cout<< t->right->ime <<", ";
    if (t->left) cout<< t->left->ime <<", ";
    if (t) cout<<t->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_all_mbs(t->left);
    print_all_mbs(t->right);
  }
  
  // отпечатване на цялата ни фамилия(майка, син, баща)
  void print_all_msb(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме имената
    if (t->right) cout<< t->right->ime<<" ";
    if (t) cout<<t->ime<<" ";
    	if(t->left == 0 && t->right == 0) cout<<endl;
  	if (t->left) cout<< t->left->ime <<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_all_msb(t->left);
    print_all_msb(t->right);
  }
  
  // всичките ни предци, за които знаем родителите
  void print_all_bez_lista(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма и нищо за отпечатване
    if (t == NULL) return;
    // отпечатваме имената
    if(t->left && t->right) cout<<t->ime<<endl;
    // изпълняваме същото за поддърветата
    print_all_bez_lista(t->left);
    print_all_bez_lista(t->right);
  }
  
  int main()
  {
    // създаваме празно дърво
    tree* t = NULL;
     
    // попълваме елементите в него
    t = insert_tree("Georgi", NULL,
        insert_tree("Ivan", NULL,
         insert_tree("Andrei", NULL, NULL, NULL),
         insert_tree("Ana", NULL, NULL, NULL)
        ),
        insert_tree("Maria", NULL,
         insert_tree("Boyan", NULL, NULL, NULL),
         insert_tree("Tereza", NULL, NULL, NULL)
        )
      );
    // отпечатваме дървото
    cout<<"VSEKI ZAEDNO S NEGOVITE RODITELI:";
    print_tree_children(t);
   
     
    cout<<"\nRODITELI PO BASHTINA LINIA:\n";
    print_tree(t->left);
    cout<<"\nRODITELI PO MAICHINA LINIA:\n";
    print_tree(t->right);
   
    cout<<"\nRODITELI MAJE:\n";
    print_left_children(t);
    cout<<"\nRODITELI JENI:\n";
    print_right_children(t);
   
    cout<<"\nBEZ RODITELI:\n";
    print_no_children(t);
   
    cout<<"\nTARSENE NA ANA:\n";
    if(search_tree(t, "Ana"))
     cout<<"V roda vi ima Ana.\n";
    else cout<<"V roda vi niama Ana.\n";
    
    cout<<"\nVSICHKI IZREDENI S ZAPETAI:\n";
    print_all_zapetai(t, true);
    cout<<endl;
    
    cout<<"\nVSICHKI KATO SE ZAPOCHNE OT NAI-VAZRASTNITE\n";
    print_all_vazrastni(t);
    cout<<endl;
    
    cout<<"\nVSICHKI V REDA MAIKA, BASHTA, SIN\n";
    print_all_mbs(t);
    
    cout<<"\nVSICHKI V REDA MAIKA, SIN, BASHTA\n";
    print_all_msb(t);
    
    cout<<"\nVSICHKI ZA KOITO ZNAEM RODITELITE\n";
    print_all_bez_lista(t);
     
    // освобождаваме заеманата памет
    delete_tree(t);
     
    
    return 0;
  } 

Вашият коментар