Броят на ненулевите от N числа

Да се напише програма която позволява въвеждане на N числа и извежда броят на ненулевите.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Броят на ненулевите от N числа

 1. kaloyan каза:
  VAR chislo,broi,n,i : integer;
  BEGIN
  write('broq na chislata koito shte vavejdate: '); readln(n);
  broi:=0;
   for i:=1 to n do begin
    write('vavedi chislo: '); readln(chislo);
    if chislo<>0 then broi:=broi+1;
   end;
  
   writeln('broq na nenulevite chisla e ', broi);
  
  readln;
  END.     
  
 2. dreanor каза:
  program broinenulewichisla;
  var m,n,j,i:integer;
  begin
  writeln('wuwedi chislo (n); ');
  readln(n);
  j:=0;
  for i:=1 to n do
   begin
   m:=i mod 10;
   if m>0 then j:=j+1;
   end;
   writeln('broqt na nenulewite e: ',j);
   readln;
  end.
  
  • Данаил каза:

   Калояне, твоето решение е вярно, но за следното условие: „Изведете броят на положителните числа, които не съдържат 0 и са по-малки от N“. И то не е съвсем вярно, защото ако числото е над 100, пак ще има нула, но в десетиците.

   Виж първото решение на другия Калоян, то е по-коректно за така поставената задача.

Вашият коментар