Числата и техните делители

Да се отпечатат всички числа в интервала [a, b], по едно на ред. На същия ред да се отпечатат и всички числа, на които даденото число се дели без остатък. Например:

Интервал:
5 10
Числа:
5: 1 5
6: 1 2 3 6
7: 1 7
8: 1 2 4 8
9: 1 3 9
10: 1 2 5 10

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Числата и техните делители

 1. kaloyan каза:
  VAR a,b,i,j : integer;
  BEGIN
   write('vavedi interval: '); readln(a,b);
   for i:=a to b do begin
   write(a,': ');
    for j:=1 to a do
     if (a mod j)=0 then write(j,' ');
   writeln;
   a:=a+1;
   end;
  
  readln;
  END. 
  
 2. Lubomir Dizela каза:
   program project1;
  var
    i, j, m, n: integer;
  
  begin
    WriteLn('Vuvedete intervala ot cifri: ');
    ReadLn(m, n);
  For i:=m to n do begin
    Write(i, ': ');
  For j:=1 to i do
  if (i mod j)=0 then
    Write(j, ' ');
    WriteLn;
  end;
    ReadLn;
  
  
  end.      

Вашият коментар