Кратните на X преди и след Y

Да се напише програма, която позволява да се въведат две цели числа X и Y и извежда числата, кратни на X, които са непосредствено преди и след Y. Например при X=3 и Y=14 трябва да отпечата 12 и 15.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Кратните на X преди и след Y

 1. kaloyan каза:
  VAR x,y,z : integer;
  BEGIN
   write('vavedete X: '); readln(x);
   write('vavedete Y: '); readln(y);
     if (y mod x)=0 then writeln(y-x,' ',y+x)
      else
     if (y mod x)<>0 then
      begin
       z:=y div x;
       writeln(z*x,' ',z*x+x);
      end;
  readln;
  END.   
  

Вашият коментар