Три положителни

Да се позволи въвеждане на числа докато не се въведат 3 положителни.

Публикувано в , СИП с етикети , . Постоянна връзка.

8 Responses to Три положителни

 1. Madness каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,i,m;
    i=0;
    do{
      cin>>a;
      if(a>0) i++;
      
      
    }
      
    while(i<3);
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. kaloyan каза:
  VAR chislo,broi : integer;
  BEGIN
  broi:=0;
   repeat
    write('vavede chislo: '); readln(chislo);
     if chislo>0 then broi:=broi+1;
   until(broi=3);
   writeln('bravo!');
  readln;
  END.      
  
 3. Lubomir Dizela каза:
   program project1;
     var
      a, b, c: integer;
  
  begin
   repeat
   begin
   WriteLn('Vuvedete 3 chisla');
   ReadLn(a, b ,c);
   if (a>=0) and (b>=0) and (c>=0) then WriteLn('Chislata sa polojitelni!') else
   WriteLn('Sred chislata ima otricatelno/i');
   end;
   until (a>=0) and (b>=0) and (c>=0);
    ReadLn;
  end.    
  • Данаил каза:

   Любомире, решението ти е напълно вярно, но ако условието на задачата беше „Да се позволи въвеждане на числа докато не се въведат едновременно 3 положителни.“

   Например, ако човек въведе първия път 5,3,-4, втория път 10,-2,6 при твоето решение програмата ще му поиска да въведе трети път три числа, макар че де факто човекът е въвел вече 4 положителни до момента.

   Затова решението на Калоян е по-коректно за така поставеното условие на задачата.

 4. Xboxx_ каза:
   program Project1;
  var a ,b, c: integer ;
  Begin
  repeat
  Begin
  write ('Vuvedete chislo:') ;
  readln (a, b, c) ;
  if (a>=0) and (b>=0) and (c>=0) then Writeln ('Chislata sa polojitelni') else
  Writeln  ('Chislata sa otricatelni');
  WriteLn;
   end;
   until (a>=0) and (b>=0) and (c>=0) ;
  Readln;
    End.                           
  • Данаил каза:

   Иване, имаш грешка в логиката – ако някое от числата (дори само едно) не е положително, ще ти изведе съобщение „числата са отрицателни“, което няма да е вярно. По-коректното съобщение в този случай би било „Сред числата има поне едно неположително“, както е направил Любомир.

   Освен това и при теб решението е за друго условие на задачата – виж коментара ми към решението на Любомир по-горе.

  • Данаил каза:

   СуперЕва, оригинално решение – да се вижда дали всяко от числата отговаря на поставеното условие. Но и при теб решението е за друго условие на задачата – виж коментара ми към решението на Любомир по-горе.

Вашият коментар