Сумата от нечетните

Да се позволи въвеждане на числа до въвеждане на 0 и да се отпечата сумата от нечетните.

Публикувано в с етикети , . Постоянна връзка.

One Response to Сумата от нечетните

 1. Данаил каза:

  Ако числото е четно, продължаваме със следващото:

  program project1;
  var
   chislo, suma: integer;
  begin
   suma:= 0;
   WriteLn('Vavedete chisla (0 za krai):');
   repeat
    ReadLn(chislo);
    if chislo mod 2 = 0 then Continue;
    suma:= suma + chislo;
   until chislo = 0;
   WriteLn('Sumata e ', suma);
   ReadLn;
  end. 
  

Вашият коментар