Архив на категория: C++ структури от данни

09 декември, вторник

Числата, по-големи от последното / 1

25 ноември, вторник

Дали числото съдържа дадена цифра / 8

Повдигане на число на степен / 3

Отпечатване на низ / ???

Рекурсия за масиви / 2

20 ноември, четвъртък

Сумата на числата до N / 3

Отпечатване на цифри на число / 4

Брой и сума на цифри на число / 4

Рекурсията в живота / 4

13 ноември, четвъртък

* Ефективно съхраняване на низове в паметта / 2

Броят повторения на символ в низ (с указатели) / 2

* 3 функции за работа с масив от числа / 2

Средното аритметично на N числа / 4

11 ноември, вторник

Вярно или грешно? / ???

06 ноември, четвъртък

Запис и четене от файл / 1

25 октомври, събота

* YouTube player / 2

* Потребител и парола / ???

24 октомври, петък

Файл с числа / 2

Печат на програмния код / 1

Съобщение до себе си / 2