* 3 функции за работа с масив от числа

Да се напише програма, която пита с колко числа ще работим и заделя динамично необходимата памет. Програмата да съдържаща 3 функции за работа с цели числа:

 1. Първата да позволява въвеждане на стойности на числата.
 2. Втората да ги извежда в ред, обратен на въведения, разделени със запетаи.
 3. Третата отпечатва средното им аритметично.

** По желание: Питането за броят на числата и заделянето на памет за тях да се направи в първата функция. Функцията да се реализира така, че да може да бъде извиквана повече от веднъж.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to * 3 функции за работа с масив от числа

 1. Violeta каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  int i, n, *p,chisla=0;
  double sredno,sum=0;
  cout << "Kolko chisla iskate da vavedete? ";
  cin >> n;
  p =new int[n];
  
  for(i = 0; i < n; i++) {
  cout << "Vavedete chislo: ";
  cin >> p[i];
     sum=sum+p[i];
     chisla++;
  	 	}
  sredno=sum/chisla;
  cout << "Srednata stoinost e " << sredno << endl;
  cout << "Vavedenite chisla v obraten red sa: ";
  for (i = n-1; i >= 0; i--)
  cout << p[i] << " ,";
  
  delete[] p; 
  	return 0;
  } 

Вашият коментар