Дневен архив: 20 октомври, сряда

20 октомври, сряда

05.04 Сумата на цифрите / 2

05.03 Пореден номер на буква / 1

05.02 Текст в центъра / 3

05.01 Текст и звук / 4