Дневен архив: 09 декември, неделя

09 декември, неделя

Средно аритметично на цифри / 10

Брой на нечетните цифри / 4

Пореден номер на буква / 5