ASCII Art

Да се изведе голямо усмихнато лице (или нещо друго, потърсете в Google „ASCII Art“ за идеи). При натискане на клавиш картинката да изчезне или да се смени с друга.

Публикувано в 11а с етикети , . Постоянна връзка.

5 Responses to ASCII Art

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <windows.h>
  
   void gotoxy( int x, int y )
    {
    COORD p = { x, y };
    SetConsoleCursorPosition( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), p );
    }
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    gotoxy ( 15,9);
    cout <<"   ____  _____ _______________________   _____ _______"<<endl;
    gotoxy ( 15,10);
    cout <<"  / _ | / ___/ / ____/ _/ _/  / _ |  / __ \/_ __/"<<endl;
    gotoxy ( 15,11);
    cout <<"  / /_| | \___ \/ /  / / / /   / /_| | / /__/ / / /"<<endl;
    gotoxy ( 15,12);
    cout <<" / / | |   / / /  / / / /   / / | | / / / / / /"<<endl;
    gotoxy ( 15,13);
    cout <<" / /___| | ___/ / /___ / / / /   / /___| |/ / / / / /"<<endl;
    gotoxy ( 15,14);
    cout <<"/_/  |_|_____/\____/___/___/  /_/  |_/_/  |_|/_/ "<<endl;
    gotoxy ( 15,15);
    cout <<endl<<endl<<endl<<endl<<endl<<endl<<endl<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  • Данаил каза:

   Супер! Можеше да сложиш gotoxy и cout на един ред, за да си личи още от кода на програмата какво отпечатваш. По принцип не е добре да се слагат няколко команди на един ред, защото не е удобно за редактиране, не е прегледно и затруднява дебъгването, но в този конкретно случай ще направи програмата по-прегледна.

 2. emi4ka1995 каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   cout<<"  $$$$$$$$" <<endl;
   cout<<"  $$$$$$$$$$" <<endl;
   cout<<" $$$$$$$$$$$$" <<endl;
   cout<<" $$ O  O $$" <<endl;
   cout<<" $$  ()  $$" <<endl;
   cout<<" $$$ \\  / $$$" <<endl;
   cout<<" $$$ \\__/ $$$ " <<endl;
   cout<<"  \\______/" <<endl;
   cout<< " \n\n\n" ;
     system("PAUSE");
   cout<< "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n";
   cout<<" #####" <<endl;
   cout<<" #### _ \\ "<<endl;
   cout<<" ##=-[.].]   | \\  \\| " <<endl;
   cout<<" #(  _\\  | ------||" <<endl;
   cout<<" #  __|    | |||||||| " <<endl;
   cout<<" \ _/     | ||||||||  ITS YOU!!! " <<endl;
   cout<<"-'--'-. |   | ____ | " <<endl;
   cout<<"/ __   ` |__|[o__o]| " <<endl;
   cout<<"_(____nm_______ /____\____ "<<endl;
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 

Вашият коментар