Срочни оценки

Да се напише програма, която позволява да се въведат брой ученици, брой предмети и след това срочната оценка за всеки от учениците за всеки предмет. След това да се отпечата:

 • средния успех на всеки ученик за срока
 • средния успех по всеки предмет

По желание: да може да се въведат и имена на учениците и предметите и после да се използват и те при отпечатването.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Срочни оценки

 1. kaloyan каза:
  VAR a:array[1..100,1..100] of integer;
    m,n,i,j,suma:integer;
  
  BEGIN
   write('Broi uchenici, predmeti: '); readln(m,n);
  
    for i:=1 to m do begin
     writeln('UCHENIK ',i);
      for j:=1 to n do begin
       write('Predmet ',j,': '); readln(a[i,j]);
      end;
    end;
  
    for i:=1 to n do begin
     suma:=0;
      for j:=1 to m do suma:=suma+a[i,j];
     writeln('Ucenik ',i,': ',suma/m:0:2);
    end;
  
    for i:=1 to m do begin
     suma:=0;
      for j:=1 to n do suma:=suma+a[j,i];
     writeln('Predmet ',i,': ',suma/n:0:2);
    end;
  
  readln;
  END.    
  
 2. kaloyan каза:

  Ето го и решението с „По желание-то“

  VAR a:array[1..100,1..100] of integer;
    m,n,i,j,suma:integer;
    ime:array[1..100] of string;
    predmet:array[1..100] of string;
  
  BEGIN
   write('Broi uchenici, predmeti: '); readln(m,n);
   writeln('Vavedi imenata:');
    for i:=1 to m do readln(ime[i]);//Въвеждаме имената на учениците, които след това ще извеждаме чрез индексите
   writeln;
   writeln('Vavedi predmetite:');
    for i:=1 to n do readln(predmet[i]);//Въвеждаме предметите, които след това ще извеждаме чрез индекси
  writeln;
    for i:=1 to m do begin
     writeln(ime[i]);//извеждаме името на ученика
      for j:=1 to n do begin
       write(predmet[j],': '); readln(a[i,j]);//извеждаме предмета и след това въвеждаме оценката на съответното място
      end;
     writeln;
    end;
  writeln;
    for i:=1 to m do begin
     suma:=0;
      for j:=1 to n do suma:=suma+a[i,j];
     writeln(ime[i],': ',suma/n:0:2);
    end;
  writeln;
    for i:=1 to n do begin
     suma:=0;
      for j:=1 to m do suma:=suma+a[j,i];
     writeln(predmet[i],': ',suma/m:0:2);
    end;
  
  readln;
  END.
  

Вашият коментар